Electronisch Cliënten Dossier JGZ

Het Digitaal Dossier is een vitaal onderdeel in de bedrijfsvoering van de GGD en speelt in op de huidige en toekomstige behoeften van burgers, zorgprofessionals, gemeenten en andere ketenpartners.

Kenmerken en voordelen ECD JGZ

Flexibel

We ontwikkelen het digitaal dossier speciaal voor de GGD-branche en bepalen gezamenlijk de doorontwikkeling. De voorgestelde software geeft u de maximale mogelijkheid op maatwerk. De oplossing sluit daardoor precies aan op uw wensen en eisen zonder veiligheid, betrouwbaarheid en snelheid uit het oog te verliezen. Zowel functioneel als vanuit gebruikersperspectief, via de user interface, is er een unieke oplossing gerealiseerd die volledig aansluit op de wensen als GGD. Nu en in de toekomst.

Open en configureerbaar

De gekozen softwarecomponenten zijn open en volledig configureerbaar. In plaats van een softwareproduct met vaste interfaces, logica en standaardfuncties bieden wij een open, bewezen enterprise engine aan die we volledig op maat inrichten. Juist door flexibiliteit als eis op te nemen, vormt dit het hart van de geboden oplossing.

User Centered Design

We hanteren een bewezen “User Centered Design” (Mensgerichte aanpak) tijdens de realisatie en gedurende het beheer. De wensen van de samenwerkende GGD’en en haar gebruikers staan hiermee centraal. Door deze aanpak toe te passen bieden we zowel de oplossing als de methodiek. Tezamen vormen zij de sleutel tot succes. Voor specifieke GGD-aspecten (zoals portalen, rapportages en procesinrichting) betrekken we deze gebruikersgroepen apart. Dat garandeert de optimale lokale inrichting. Qua tempo van de inrichting starten we hier direct mee bij de projectaanvang. En we zorgen er meteen voor dat de GGD als organisatie ook deze manier van werken overneemt.

Enterprise Open Source

De oplossing maakt gebruikt van enterprise open source systemen. Wereldwijd veelvuldig toegepaste softwaresystemen die door onafhankelijke onderzoekbureaus (o.a. Gartner) zeer hoog worden geclassificeerd. Dit biedt de GGD de gewenste stabiliteit, veiligheid, onafhankelijkheid, openheid en flexibiliteit ten aanzien van de inrichting en doorontwikkeling van het digitale dossier.

Demo Electronisch Cliënten Dossier?

Wat is het electronisch cliënten dossier JGZ?

Elk kind heeft recht op een zo gezond mogelijke start om uit te kunnen groeien tot een gezonde volwassene. Dit is het doel waar GGD zorgprofessionals in de jeugdgezondheidszorg zich dagelijks voor inzetten. Een Digitaal Dossier ondersteunt het proces van de GGD hierbij, door alle gegevens rondom cliënten, kinderen, van geboorte tot jongvolwassene slim en eenvoudig vast te leggen. De cliënt, de mens, staat hierbij centraal en is eigenaar van zijn eigen gegevens. Deze gegevens worden aan de cliënt gepresenteerd via een gebruiksvriendelijk portaal. Door stuurinformatie, zoals inzet en impact van geleverde zorg, te kunnen delen met gemeenten en andere ketenpartners, wordt de GGD ook een betere partner.

Interesse om met eigen ogen te zien hoe het Digitaal Dossier werkt en benieuwd wat Finalist voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op of laat je gegevens achter, zodat wij contact op kunnen nemen met jou.

Wat zeggen onze klanten

  • Frankvan Wessels

    Delta Lloyd
    Delta Lloyd Groep heeft ingezet op verder digitalisering. De focus ligt daarbij op het voldoen aan digitale klantbehoefte, het realiseren van digitale groeipaden en het verlagen van de ketenkosten. Deze digitale interactie verloopt voor klanten via alle digitale kanalen, zoals de website, de mijn omgeving, en apps.
  • Hugovan Els

    Eurocross
    Finalist heeft onze visie, onze werkwijze en hoe wij met onze klanten en opdrachtgevers omgaan, uitstekend begrepen en een mooie oplossing neergezet. ‘Mijn Eurocross’ wordt zeer positief ontvangen door onze opdrachtgevers. Zoiets bereik je niet zomaar: dit vraagt om veilige en stabiele technologie, goed denkwerk over de oplossing en een hechte samenwerking tussen Eurocross, onze opdrachtgevers en Finalist.

of bel ons:
088 217 0800