Van papieren communicatie naar digitale communicatie

AOCTerra

Opdrachtgever: AOC Terra
AOC Terra is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en bieden 20 verschillende opleidingen. Elke opleiding biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor werk of vervolgopleiding. Je kunt bij Terra terecht voor mbo-opleidingen op het gebied van groen & recreatie, dier & welzijn, voeding & gezondheid, plant & teelt, ontwerpen & vormgeven, groen & handel en groen & techniek.

Vraag

AOC Terra was op zoek naar een nieuwe oplossing voor communicatie binnen hun organisatie. Deze vorm van communicatie moest meer efficiënt en kosteneffectief werken dan de papieren communicatie.

Oplossing

De Adtraxion oplossing helpt AOC terra in het efficiënt weergeven van belangrijke data zoals belangrijke berichtgeving en live roosterinformatie. Via de Adtraxion software wordt de communicatie naar studenten, leerkrachten en bezoekers op een eenvoudige wijze door verschillende gebruikers aangestuurd. Men maakt gebruik van diverse afspeellijsten om de verschillende doelgroepen op verschillende locaties te benaderen. Doordat deze eenvoudig in te plannen zijn op gezette dagen en tijden wordt altijd de juiste boodschap op de juiste locatie en moment afgespeeld.

Onze industriële hardware gaat efficiënt met stroom om en onze software zorgt er voor dat buiten de ingeplande dagen en tijden de Adtraxion Players en displays automatisch in slaapstand worden gebracht. Op deze manier kan ook op een energie zuinige wijze een bijdrage worden geleverd aan het milieu door geen onnodige energie te verspillen.