Bnetwerk: een geïntegreerd extranet voor online communicatie met het OB-netwerk

Bnetwerk: een geïntegreerd extranet voor online communicatie met het OB-netwerk

Opdrachtgever: KB de nationale bibliotheek

Vanuit de kracht van het geschreven woord draagt de KB (Koninklijke Bibliotheek) bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit doet de KB samen met vele partners in het domein van de openbare bibliotheken, het erfgoed en de wetenschap. Als nationale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. De vrije toegang tot dit gezamenlijke bezit van publiek gefinancierde bibliotheken zorgt ervoor dat mensen op nieuwe ideeën worden gebracht en op elkaars inzichten kunnen voortbouwen.

Vraag

“We willen de online communicatie van de KB met de verschillende doelgroepen uit het OB-netwerk zoals openbare bibliotheken (OB’s), provinciale ondersteuningsinstellingen (POI) en partners verbeteren. We willen de informatie uit de huidige 22 kanalen voor deze doelgroepen beter ontsluiten zodat onze partners beter geïnformeerd zijn en sneller informatie kunnen vinden. We willen duidelijker maken wat de KB allemaal doet met het netwerk. Daarnaast willen we als KB tactisch operationele baten realiseren met meer samenwerking tussen de redacteuren, minder dubbele content plaatsen en lagere ontwikkel-, hosting- en beheerkosten voor deze kanalen. Belangrijke randvoorwaarde is dat de website voldoet aan de WCAG 2.1 level AA.”

Oplossing

Tijdens het voortraject is het concept opnieuw bekeken. Eerst hebben wij samen met de KB het concept geconcretiseerd in de vorm van een prototype. Hierbij hebben wij acht verschillende soorten pagina’s teruggebracht naar drie template pagina’s. Het resultaat is dat het voor de doelgroep makkelijker is geworden om te navigeren. Tevens is het duidelijker waar je je op elk moment bevindt. Het concept is gevalideerd onder de doelgroep van de KB. Maar ook is gekeken of het technisch haalbaar is. Vervolgens zijn de eisen en wensen tegen het hernieuwde prototype aangehouden en herzien. Hierdoor kon het contentontwerp en de taxonomieboom door de KB worden afgemaakt. Vervolgens is het grafisch ontwerp door Finalist gemaakt. Om ervoor te zorgen dat Bnetwerk een prettig te gebruiken, efficiënte en nuttige oplossing wordt, is de focus tijdens het ontwerp gelegd op de vindbaarheid van de content, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking (WCAG 2.1 level AA) en de uniformiteit van de opmaak conform de nieuwe KB huisstijl.
Hiernaast hebben wij in het voortraject de userstories kunnen schrijven en is gekeken hoe BNetwerk in het architectuurlandschap binnen de KB past. Al in dit voortraject is rekening gehouden met de WCAG 2.1. level AA in zowel het grafisch ontwerp als in de userstories, zodat tijdens de realisatie bij voorbaat al duidelijk was welke elementen extra aandacht nodig zouden hebben om te voldoen aan de WCAG 2.1. level AA.

In dit project is een nieuw extranet gemaakt (Bnetwerk) waarin de content van de verschillende sites in het OB-netwerk via relevante filters wordt ontsloten. Hierdoor hebben we het aantal sites kunnen verminderen en de kennisdeling in het OB-domein kunnen verbeteren.
De ontsloten content uit de verschillende sites wordt in Bnetwerk voorzien van de juiste context. De content is gecategoriseerd op thema/sectie en is gerelateerd aan een rol/perspectief. De combinatie van thema, sectie en rol zorgt ervoor dat de bezoeker alles wat voor zijn werk relevant is snel kan vinden. Maar juist ook dat de bezoeker een uitstapje kan maken naar gerelateerde informatie voor andere rollen. Want werk je bij de marketingafdeling dan zal je soms ook in aanraking komen met IT. Content wordt dus aangeboden vanuit het perspectief van de verschillende doelgroepen. Doel van de website is dat een bibliotheekmedewerker of -manager alle relevante informatie van de KB bij elkaar vindt, passend bij zijn of haar eigen rol en onderwerp. Bij de onderwerpen staan ook de directe links naar de groepen op MetdeKB of Biebtobieb.

Bnetwerk is een Drupal 8 applicatie welke naadloos aansluit in het IT-landschap van de KB voor optimaal schaalvoordeel. Bnetwerk bestaat uit negen contenttypes (gebaseerd op 3 templates), achttien paragrafen en vier taxonomieën. Voor de verschillende taxonomieën is voor een kleurcombinatie gekozen welke op verschillende plekken terugkomt op de site. Omdat in dit project niet gekozen is voor een traditionele navigatie, zoals een standaard menu, is gekozen om bij het invoeren van de taxonomieën te gaan werken met een custom menu met verschillende kleurstellingen. Op deze manier is helderheid in het kruimelpad aangebracht. Tevens is er een speciale service geschreven waarin een custom breadcrumbs en tokens zijn ingericht. Vervolgens wordt via pathauto het kruimelpad automatisch goed gezet en getoond. Het zoeken gebeurt via TACLite.

Binnen de realisatie is digitoegankelijkheid onderdeel van elke fase van het proces. We maken gebruik van geautomatiseerde toegankelijkheidstests en het team bestaat uit op digitoegankelijkheid geschoolde medewerkers. Zo houden we bij het maken van het design al rekening met de WCAG eisen. De informatie-analist doet hetzelfde bij het opstellen van stories en het testen ervan (onderdeel van Definition of Done). Tijdens de ontwikkelfase hebben wij continue getest of de site nog voldeed aan de WCAG 2.1. level AA. Naast automatische testen is tijdens dit project ook getest door iemand met een beperking. Op deze manier is binnen BNetwerk voor alle gebruikers een prettige en bruikbare website gerealiseerd. Voor de livegang is een pentest uitgevoerd.

Samenwerking

Finalist en de KB hebben reeds een 10 jaar lange samenwerking. Het project is uitgevoerd via de Agile Scrum ontwikkelmethodiek. In een serie tweewekelijkse Sprints is Bnetwerk steeds verder uitgebouwd totdat er een zogenaamd ‘minimal viable product’ (MVP) live gebracht kon worden. Dit betekent dat er per twee weken steeds een stukje werkende functionaliteit ontwikkelt en gedemonstreerd is. Voordeel is dat er na deze twee weken werkende software is. Daarnaast was het eenvoudig om aanpassingen te doen door voortschrijdend inzicht te verwerken.

Sinds de start van het project is Finalist regelmatig fysiek bij de KB geweest om samen te werken aan het product: één team met een gemeenschappelijk doel. In de periode na half maart tot aan de livegang op 6 juli 2020 is op afstand samengewerkt via MS Teams en door Slack in te zetten. Door de korte lijnen wisten we elkaar snel te vinden en konden we, indien nodig, direct overleggen. De prettige sfeer die er binnen het team heerste, maakte het samenwerken een genot en het project een succes.

Resultaat

Bekijk zelf het resultaat op www.bibliotheeknetwerk.nl