Brancheorganisatie website voor Cumela

Opdrachtgever: Cumela
Cumela is dé brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra en heeft als doel te informeren, verbinden, ontzorgen en ondersteunen. Nederland telt ruim 3.000 bedrijven (en circa 30.000 betrokken vakmensen) die werken in groen, grond en infra. Deze ondernemers realiseren samen een sectoromzet van ruim vier miljard euro en zij investeren voortvarend in productief en innovatief materieel.

“Trots! Na een jaar brainstormen, creatieve sessies, schrijven, vullen en sprinten... staan onze nieuwe huisstijl en website vanaf nu online. Het laat zien wie we zijn: een professionele en praktische brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Dank voor de fijne samenwerking.” Ilse Klaarenbeek, Cumela

Vraag

De huidige website was zes jaar oud en voldeed niet meer aan de huidige wensen en technische vereisten. Wens was dat de nieuwe website gebouwd werd die qua techniek past bij de moderne tijd en geschikt is voor alle devices zoals laptop, mobiel en tablet. Mobile first is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Maar Cumela wilde ook de nieuwe website aangrijpen om meer aansluiting te vinden met haar leden.

Oplossing

Cumela heeft voorafgaand marktonderzoek verricht om de doelgroep scherp te stellen en de klantcontactmomenten in kaart te brengen. Naar aanleiding hiervan is er een aantal leden/klanten geïnterviewd. Hiermee is inzicht gekregen wanneer en waarom klanten contact met Cumela hebben. Op basis hiervan zijn er vier persona’s opgesteld die de klanten representeren en iets zeggen over hun behoeften, doelen en frustraties. Vervolgens zijn de uitgangspunten voor de website helder gedefinieerd waarna de bouw kon starten.

Voor Cumela gingen we aan de slag om dé digitale ontmoetingsplek te maken voor belangenbehartiging van haar leden en natuurlijk ook advies, kennisdeling, informatie en evenementen. 

Finalist heeft de website inclusief de mijn-omgeving gerealiseerd volgens de richtlijnen het ontwerp en de wireframes die door een designbureau gemaakt waren. De oude website met vier sub-domeinen is geïntegreerd naar één domein. Het projectteam hanteerde de Scrum methodiek waarbij na iedere iteratie (sprint) van twee weken feedback wordt verwerkt tijdens de bouw. Dit project is na de voorbereidende fase (0-sprint) met vier sprints van twee weken en de opleverfase gerealiseerd. Verschillende disciplines zoals een software architect, ontwikkelaars, een tester, een scrum master, een designer en een consultant hebben samen met Cumela gezorgd voor de succesvolle realisatie. De website is gerealiseerd met Drupal technologie: bewezen duurzame technologie en verreweg het meest geschikt om de wensen van Cumela te vervullen.

Resultaat

De samenwerking was goed, mede omdat zowel Finalisters als de opdrachtgever op dezelfde locatie werkten. Kenmerkend was dat er als een echt team samen met Cumela zaken snel werden besproken en besloten. Het resultaat is fantastisch geworden: een duurzame website die voldoet aan alle wensen van Cumela waar we beretrots op zijn!

www.cumela.nl