Corporate website van Dianet

Dianet

Opdrachtgever: Dianet
Dianet is een privaatrechtelijke stichting en behoort als zelfstandig dialysecentrum tot de categorale ziekenhuizen. Met ongeveer 350 professionals, op diverse gebieden, adviseert en behandelt Dianet nierpatiënten op het centrum en thuis. Dianet staat voor Zorg op maat: optimale zorg passend bij de levensstijl van de patiënten. Dianet wil vanuit een persoonlijke benadering van haar patiënten een optimale bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van leven, passend bij de levensstijl van patiënten met chronische nierschade.

Vraag

Dianet heeft de ambitie om in al haar activiteiten vernieuwend te zijn. Dat werd niet duidelijk via de corporate website. Deze was sterk verouderd, heel statisch en niet geschikt voor weergave via mobiele apparaten. Daarnaast was het erg moeilijk werken met het verouderde CMS. Derhalve heeft Dianet gevraagd om een flexibeler CMS en een corporate website die de verschillende doelgroepen optimaal bedient en een focus legt op de persoonlijke zorgverlening. Dianet heeft 3 doelstellingen waar de nieuwe website een bijdrage aan moet gaan leveren, te weten:

  1. Meer aanmeldingen van thuisdialysepatiënten;
  2. Verhogen van de naamsbekendheid in de regio;
  3. Beter vindbaar via zoekmachines.

Oplossing

Met behulp van input uit enkele werksessies, waarbij gedacht werd vanuit zowel de organisatie als de verschillende doelgroepen, heeft Finalist een concept geproduceerd die bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen en voorziet in de belangrijkste behoefte van de verschillende doelgroepen. Het concept werd vervolgens getoetst op bruikbaarheid en haalbaarheid. Het ontwerp is vervolgens geïmplementeerd in Drupal CMS, een open, krachtig en flexibel content management systeem welke mee kan groeien met de visie en ambitie van Dianet.

Dagelijks zetten de medewerkers van Dianet zich in om dialysepatiënten de best passende zorg te geven. Veel van deze verhalen zijn het waard om te delen. Zowel vanuit het perspectief van de medewerkers als de patiënten. Op de website worden deze verhalen opgenomen in de context van de informatie die overgebracht wordt. De focus ligt op de thuisdialyse patiënt maar de website bevat ook informatie over de andere behandelingen, de geboden zorgverlening, de samenwerkmogelijkheden en de professionele opleidingen die Dianet biedt. In de basis is rekening gehouden om op termijn een ‘mijn-Dianet’ omgeving te integreren welke toegang gaat verlenen aan patiënten om dialysematerialen te bestellen, beeldbellen mogelijk te maken en het dialysedossier voor patiënten en hun zorgverleners online te benaderen.

Samenwerking

In nauwe samenwerking is de ‘mensgerichte aanpak’ van Finalist gehanteerd om te komen tot een ontwerp die zowel de doelgroep optimaal bedient als helpt de doelstellingen van Dianet te realiseren. Finalist en Dianet hebben veel samengewerkt op de locatie van Dianet in Utrecht, maar ook op de locatie van Finalist in Maarssen. Door deze korte lijnen werd continu de focus gelegd op de zaken die de meeste waarde wisten toe te voegen. Periodiek zijn de verschillende stakeholders betrokken om zodoende input te kunnen leveren en de gemaakte keuzes te valideren.

Resultaat

De nieuwe website geeft een compleet beeld van de zorgverlening die Dianet biedt aan haar patiënten. Niet vanuit het aanbod, maar vanuit de vraag en behoefte van de verschillende doelgroepen. De manier waarop de structuur, content en interactie is opgebouwd, maakt het mogelijk om de informatie in de juiste context aan te bieden. Het resultaat is een website die aantoonbaar bijdraagt aan de doelstellingen van Dianet, die geoptimaliseerd is voor weergave op smartphone, tablet, laptop en desktop en aansluit bij het werk dat Dianet doet en de organisatie die ze zijn. De vormgeving is zowel ondersteunend als activerend en is consistent met de andere uitingen van Dianet.

www.dianet.nl