Corporate website voor Open Universiteit Heerlen

Opdrachtgever: Open Universiteit Heerlen

De Open Universiteit (OU) is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs. Het is een landelijk opererende universiteit die gespecialiseerd is in deeltijd online onderwijs. Het online onderwijs is van zeer hoog niveau en daarom moeten zij zich professioneel, betrouwbaar, snel, accuraat en slim naar buiten presenteren.

De Open Universiteit heeft een hoogwaardig onderwijsaanbod voor wie niet kan (of wil) studeren aan een andere Nederlandse of Vlaamse universiteit. Het onderwijsmodel staat voor persoonlijk en activerend online onderwijs, met veel flexibiliteit voor studenten. De wetenschappelijke opleidingen krijgen veel waardering van studenten en experts, bijvoorbeeld in de jaarlijkse nationale studentenenquête. Er zijn ruim 15.000 studenten en 600 medewerkers.

Vraag

De website van de OU voldeed niet meer aan de eisen die de OU stelt aan haar corporate site en was aan vernieuwing toe. Dit betrof zowel de informatiestructuur, het design als de achterliggende techniek van de website. De belangrijkste doelgroepen zijn de toekomstige student, belangstellenden, onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en media/pers. De website moet de positionering van de OU versterken en aansluiten bij de behoefte van de toekomstige student. De site draagt bij aan de instroom en beperkt de uitstroom door goede keuze te faciliteren.

De Open Universiteit heeft door middel van een RFP en een aantal informatieve gesprekken een implementatiepartner geselecteerd om de nieuwe responsive/adaptive website te implementeren o.b.v. Liferay.

Naast de technische kennis werd van de implementatiepartner verwacht dat zij kan meedenken en adviseren op het gebied van techniek & functionaliteit en beheersbaarheid en bereid is tot nauwe samenwerking met de OU en haar partners.

Oplossing

In juli 2016 zijn wij, Finalist, gestart met het project. In een aantal gezamenlijke sessies met de OU en HelloSunshine, het ontwerpbureau van de OU, zijn we gestart met het verder uitwerken en definiëren van de user experience. Daarnaast zijn er user stories gemaakt, dit houdt in dat er een korte beschrijving wordt gemaakt van wat de gebruiker wilt. Dit alles vormde het uitgangspunt voor de realisatie van de website. Voor het beheer van content zijn structures, templates en Abstracte Data Types gebouwd en is er een aantal page templates gerealiseerd. Hierdoor kan de OU de site zelf eenvoudig beheren en uitbreiden.

In het gehele traject heeft Finalist ook voortdurend meegedacht en geadviseerd over de juiste oplossingen voor de diverse vraagstukken die tijdens het project naar voren kwamen, zowel op technisch, functioneel en design vlak als ook betreffende de inrichting van de site.

Samenwerking

Het project is op een agile manier uitgevoerd. In een aantal sprints van 2 weken is de functionaliteit gerealiseerd en opgeleverd. Het team van Finalist was gedurende de eerst 8 weken steeds 2-3 dagen per week bij de OU in Heerlen aanwezig. De overige tijd werd er op kantoor in Amsterdam gewerkt.

Belangrijk in het hele project was de voortdurende afstemming en samenwerking met het OU-ontwikkelteam dat nog aan de koppelingen werkte, de ICT-beheer afdeling die verantwoordelijk was voor de inrichting van de omgevingen en deployments en HelloSunshine, het designbureau. Naast direct onderling contact tijdens onze aanwezigheid in Heerlen verliep het contact veelal via Skype.
Tijdens het project is ook veel aandacht besteed aan het opleiden en begeleiden van de redactie, zodat zij met het nieuwe systeem aan de slag konden en zelfstandig het beheer van de website kunnen doen.

Na een wat moeizame start, o.a. ten gevolge van de vakantieperiode, verliep de samenwerking in een prima sfeer en dit heeft zeker bijgedragen aan het succesvol afronden van het project.

Resultaat

Het resultaat is een moderne overzichtelijke website (www.ou.nl) waar alle informatie van de OU goed toegankelijk is via een logische navigatiestructuur en goede zoekfunctionaliteit. Het opleidingsaanbod en de studiemogelijkheden worden op een eenduidige wijze ontsloten, zodat studenten en toekomstige studenten zich snel en goed kunnen oriënteren en daarbij de mogelijkheid hebben om direct meer informatie aan te vragen of zich in te schrijven. Maar ook nieuws, evenementen, algemene informatie over de OU en over het onderzoek worden op een duidelijke wijze gepresenteerd.