De DLWO van Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool

Opdrachtgever: Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een hbo-instelling, gevestigd in drie steden in Zuid Limburg. De medewerkers werken bij Zuyd aan drie kerntaken: veertienduizend toekomstige professionals opleiden in ruim veertig bachelor- en masterprogramma’s, ontwikkelen van trainingen en opleidingen voor professionals én het uitvoeren van onderzoeken in opdracht van bedrijven en instellingen.

Vraag

Om studenten, docenten en medewerkers beter te faciliteren is Zuyd Hogeschool in 2012 begonnen met de ontwikkeling van een vernieuwde digitale leer en werkomgeving (DLWO). Zuyd wil binnen deze omgeving diverse applicaties op een uniforme manier ontsluiten, zodat gebruikers direct toegang krijgen tot hun content en applicaties. Hierbij speelt gemak een grote rol, bijvoorbeeld door ‘single sign on (SSO)’ in te zetten. De gebruiker hoeft dan nog maar één keer in te loggen voor alle applicaties. Maar ook moet er gedacht worden aan de mogelijkheid om de applicatie op verschillende apparaten te kunnen gebruiken. Aan Finalist is gevraagd om samen met Zuyd Hogeschool invulling te geven aan deze vraag, van doelgroep analyse, software architectuur tot realisatie.

Oplossing

We zijn begonnen met een doelgroep analyse om een goed beeld bij de gebruikersbehoefte te krijgen. Vervolgens zijn we met de architectuur aan de slag gegaan, het applicatie landschap is in kaart gebracht en er is een normering opgesteld waar applicaties die onderdeel uitmaken van de DLWO aan moeten voldoen. Er zijn daarnaast een aantal uitgangspunten vastgelegd, denk hierbij aan adoptie van de Open Onderwijs Data API en integratie met SurfCONEXT. Op basis van een aantal sessies zijn we tot een breed gedragen doelarchitectuur document gekomen. Dit document beschrijft op hoofdlijnen de architectuur, randvoorwaarden, principes en dient als basis voor de realisatiefase.

De architectuur kent 3 lagen. De eerste laag bevat alle bron systemen, denk hierbij aan bijvoorbeeld OSIRIS, Planon en Blackboard. Deze systemen worden via de tweede laag ontsloten volgens open standaarden. Deze tussen- of integratie laag vertaalt specifieke services naar standaard apis, waaronder de Open Onderwijs Data API. De derde laag ontsluit vervolgens de applicaties naar de gebruiker. Hiervoor hebben we Hippo CMS ingezet, Hippo wordt tevens gebruikt als content repository voor de hogeschool en biedt uitstekende redactionele mogelijkheden. De beschreven architectuur staat ook ontsluiting toe via andere technologieën, denk bijvoorbeeld aan een iOS, Android of Windows app.

Samenwerking

Alle stappen van design tot implementatie zijn in een hechte samenwerking uitgevoerd. Door de branchekennis van Finalist op het gebied van onderwijs kon snel worden geschakeld. Door de agile ontwikkelmethodiek was er gedurende het hele ontwikkelproces afstemming tussen Finalist en Zuyd Hogeschool over de te ontwikkelen functionaliteit. Finalist wil graag intensief samenwerken met haar opdrachtgevers en dat hebben we hier dan ook gedaan. Door samen te werken kunnen we sneller tot de essentie komen, ontstaat draagvlak en wordt zichtbaar waar de toegevoegde waarde te vinden is. De realisatie hebben we agile aangevlogen zodat we ook in deze fase optimaal gebruik hebben kunnen maken de aanwezige kennis bij zowel Finalist als Zuyd.

Resultaat

In korte tijd is er samen veel gerealiseerd. Er staat nu een technisch hoogstaande applicatie die veel relevante functionaliteit biedt aan alle gebruikers van de DLWO. Verschillende doelgroepen maken inmiddels gebruik van het systeem. Zij krijgen relevante content en toepassingen op maat gepresenteerd. De redactie kan via het Hippo CMS content richten op specifieke groepen en de gebruiker kan zelf ook zijn interesses aangeven. Bovendien kan de gebruiker zelf de homepagina indelen waardoor de meest relevante informatie altijd overzichtelijk wordt gepresenteerd. Zo kunnen studenten op hun homepage bijvoorbeeld direct hun agenda, hun laatst behaalde cijfers en gerichte mededelingen zien, waar een docent misschien liever een overzicht ziet van toetsen die nog moeten worden nagekeken.