De online applicatie van BrandWijzer

BrandWijzer

Opdrachtgever: Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland
BrandWijzer is ontwikkeld in het kader van programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Het programma wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Vraag
Zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor het bieden van een veilige omgeving. Omdat er in de zorg specifieke brandveiligheidsrisico's zijn, zoals risicovol gedrag en een beperkte zelfredzaamheid van cliënten, patiënten en bewoners, is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid het meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand.

Een samenwerking van experts van het IFV, Brandweer Nederland, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Octaaf Advies, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en Crisislab hebben een beknopte vragenlijst en intelligent rekenmodel ontwikkeld om de brandveiligheid in zorgorganisaties via deze risicogestuurde aanpak te meten. Het ministerie van VWS, verschillende brancheorganisaties in de zorg en Brandweer Nederland hebben O2 Communicatie en Finalist gevraagd deze vragenlijst te ontwikkelen tot een online applicatie.

Oplossing
BrandWijzer is dé online applicatie om integraal risico's in te schatten en de samenhang en impact van maatregelen af te wegen. Zo komt u tot afgewogen keuzes in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen ervan. Zo ziet u in BrandWijzer op welke fase van een brand u uw aandacht moet richten. Of de benodigde ontruimingstijd ook daadwerkelijk beschikbaar is. Of met een gelijkwaardige maatregel ook een bepaald niveau van brandveiligheid bereikt kan worden.

BrandWijzer is een maatwerk applicatie, gebouwd in Java met een React frontend en een postgress database. Dit is een bewezen technologiestack die Finalist vaak inzet voor haar maatwerkprojecten.

Samenwerking
Het design van de applicatie is zorgvuldig ontwikkeld door O2 Communicatie. Alle schermen waren voorafgaand aan de bouw volledig ontworpen. Om deze reden kon de applicatie volgens een fixed scope en met de Waterval methodiek ontwikkeld worden. Ook de tijd was hierbij een vaststaand gegeven: op 27 maart 2018 vond er een congres plaats waarop de applicatie gelanceerd is. Op dit congres, ‘De Zorg Brandveilig’ is de applicatie zeer goed ontvangen, waardoor wij inmiddels de applicatie aan 20 zorgorganisaties hebben kunnen leveren en er volgen er op korte termijn waarschijnlijk nog veel meer!