DLWO ter ondersteuning van het onderwijsproces

Marnix Academie

Opdrachtgever: de Marnix Academie

De Marnix Academie biedt onderwijs aan ruim 1500 studenten en er werken ruim 150 medewerkers. Ze is gespecialiseerd in het opleiden en professionaliseren van leraren in het basisonderwijs. De Marnix Academie is dus een kleine hogeschool, maar een grote pabo. 

Vraag

De Marnix Academie ondersteunt de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten met diverse systemen, zoals studentinformatiesystemen, roosterapplicaties, administratiesystemen et cetera. Het geheel van deze systemen die het studenten, docenten, medewerkers en gasten van de Marnix Academie mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren, wordt een DLWO genoemd: een digitale leer- en werkomgeving. Een DLWO is dus geen systeem of applicatie, maar set digitale diensten. Het probleem voor de Marnix Academie is dat deze systemen volledig los van elkaar staan en dus geen informatie uitwisselen, elk een aparte inlog hebben en soms ook overlappende functionaliteit bieden.

In september 2012 heeft de Marnix Academie daarom haar visie op de digitale leer- en werkomgeving (DLWO) geformuleerd. Kernwoorden uit de visie zijn: meer gebruiksgemak met minder ‘fysieke’ beperkingen, gebruikers meer overzicht bieden door van minder en beter gekoppelde systemen gebruik te maken. Grenzen tussen de informatiemogelijkheden thuis, op het werk en op school moeten vervagen. Finalist heeft samen met de Marnix Academie en in nauwe samenwerking met de beoogde gebruikers user stories uitgewerkt en deze user stories samen met andere leveranciers gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een prototype DLWO die de onderliggende digitale diensten ontsluit en single sign-on biedt. 

Oplossing

Samen met een in het leven geroepen projectteam van de Marnix heeft Finalist tijdens werksessies alle gebruikersgroepen in beeld gebracht. Onderzoek naar deze groepen heeft patronen opgeleverd die zijn gebruikt om zeven persona's te ontwikkelen. Deze persona's zijn vervolgens gevalideerd en 'tot leven' gebracht middels posters, een interactieve website en twitteraccounts. Door de beoogde gebruikers via deze online en offline middelen te betrekken, zijn meer dan 150 wensen van de gebruikers verzameld. Van dit voortraject is een video gemaakt die de toekomstige gebruikers informeert over de voortgang.

De wensen zijn daarna vertaald in de diensten die het DLWO moet bieden en een architectuur waarin deze diensten een plaats krijgen. De belangrijkste kenmerken van de architectuur zijn dat er een centrale service bus is die informatie kan verwerken en een lichtgewicht portaal waar deze informatie wordt ontsloten.

Op basis van de persona’s, architectuur en de user stories is gestart met de ontwikkeling van een prototype. In de eerste fase van de ontwikkeling is de portaal opgezet en via de service bus gekoppeld met Trajectplanner en Office365. Hiermee kunnen studenten cijfers inzien, zich inschrijven voor vakken en belangrijke meldingen ontvangen. Studenten en medewerkers hebben direct na inloggen op de portaal ook toegang tot onderliggende applicaties en een database met wetenschappelijke artikelen.

Tijdens de eerste fase heeft Finalist nauw samengewerkt met leveranciers van de andere applicaties om wensen te realiseren en beperkingen op te lossen. 

Vervolg

In de komende fases van het project willen we andere applicaties ontsluiten naar het portaal, zoals het administratiesysteem voor medewerkers, de mediatheek en geïntegreerde zoekfunctionaliteit. Daarnaast willen we binnen het project studenten de mogelijkheid geven om digitale dossiers bij te houden, opdrachten in te leveren en een digitale studiegids in te zien.