Dubbelklik: #1 Lesmateriaal voor het VMBO

Opdrachtgever: Uitgeverij Dubbelklik

Uitgeverij Eduklik is bekend vanwege de lesmethode Dubbelklik. Dubbelklik is een online lesmethode voor het intersectorale onderwijs in het VMBO. Dubbelklik biedt een volledig pakket aan materialen voor verschillende leerjaren, niveaus en uitstroomvarianten in het vmbo. In elk module staat een bedrijf of instelling centraal, waarvoor de leerling opdrachten uitvoert. Dubbelklik is praktisch van opzet en dat kun je merken: leerling leren door doen. Daarnaast biedt het vele (audiovisuele) bronmateriaal de garantie dat het kennisniveau meer dan voldoende is gewaarborgd.

Vraag

Eduklik is in de afgelopen tijd een snelgroeiende organisatie geworden. Er komen steeds meer klanten bij. Op dit moment verzorgen zij die de intersectorale lessen voor ongeveer 35.000 leerlingen in het VMBO. Eduklik is opgericht door mensen uit het onderwijs met passie voor het vak. De organisatie wordt nu echter zo groot dat men een professionaliseringsslag maakt. Eduklik heeft aan Finalist gevraagd om het beheer over te nemen en de verdere doorontwikkeling van de lesmethode te ondersteunen. Eén van de doorontwikkelingen was het LOB dossier.

Oplossing

Het LOB dossier is een systeem waarin vragen, opdrachten en documenten rondom de oriëntatie en toekomstige loopbaan van de leerling kunnen worden vastgelegd. Deze applicatie is een applicatie waarbij meerdere gebruikers met dezelfde gegevens moeten kunnen werken en gegevens moeten kunnen worden geüpload. Finalist levert aan Eduklik een omgeving die volledig in de Cloud gehost wordt waarin de leerlingen hun dossier kunnen opslaan, bewerken en exporteren. Naast de leerlingen is deze omgeving ook toegankelijk voor decanen, ouders en beheerders.

Samenwerking

De samenwerking tussen Finalist en Eduklik is verlopen via een langdurig Agile project waarin de projectgroep de wensen formuleerde en Finalist voor de verdere uitwerking en implementatie zorgde. Het team werkte regelmatig op locatie bij Eduklik of Finalist, zodat de lijnen kort waren.

Resultaat

Een prachtige webapplicatie die aansluit bij en verdieping geeft aan de methode Dubbelklik.