Een intranet met een gekoppelde kwaliteitsomgeving

Mutsaersstichting

Opdrachtgever: Mutsaersstichting

De Mutsaersstichting is een fullservice centrum actief op de gebieden jeugdhulpverlening, GGZ, welzijn en onderwijs. Vanuit diverse locaties in Noord- en Midden-Limburg biedt de Mutsaersstichting geïndiceerde jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren, evenals maatschappelijke opvang en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen.

Vraag

De Mutsaersstichting heeft een vraag in de markt uitgezet. De vraag is gericht op het ontwerp en de realisatie van een eenvoudig nieuw intranet en een gedigitaliseerde kwaliteitsomgeving. 

Oplossing

Bijzonder aan dit project is de introductie van het online Kwaliteitshandboek. Hiervoor is in Drupal een volwaardig document management systeem (DMS) geïntegreerd. De Mutsaersstichting is hiermee in staat om de kwaliteitsdocumenten op te nemen in het intranet en in één omgeving te beheren. De opname van documenten in het Kwaliteitshandboek verloopt volgens een procedureel vastgelegde werkstroom. Beoordelaars en authorisators kunnen worden toegewezen aan documenten en ontvangen notificaties per e-mail wanneer een controle-actie vereist is. De documentbeheer kan via een dashboard een volledig overzicht opvragen van status en verwerking van documenten. Het Kwaliteitshandboek is onderdeel van het nieuwe intranet, waarmee medewerkers een vaste basis ontvangen met informatie over evenementen, bijeenkomsten en actualiteiten. Het intranet is laagdrempelig door de inzet van Single Sign On. Hiervoor is een integratie gemaakt met het Windows Azure platform waarin de Active Directory van de Mutsaersstichting is ingericht. 

Samenwerking

Het gehele traject is binnen Finalist uitgevoerd, met periodieke sessies op klantlocatie. In interactieve bijeenkomsten hebben we door middel van uitgewerkte schermen de functionele werking en het visuele karakter van de website uitgediept. Mutsaersstichting heeft vervolgens een actieve rol ingenomen in het beoordelen en testen van de opgeleverde onderdelen op zich genomen. Met name op de inzet en logica van het kwaliteitshandboek is intensief samengewerkt om een efficiënte workflow mogelijk te maken, in de lijn van de procedurele uitgangspunten.

Resultaat

Finalist heeft recentelijk de intranetomgeving voor de Mutsaersstichting opgeleverd. Bijzonder trots zijn we op de inzet van het DMS als motor achter het online Kwaliteitshandboek. De Mutsaersstichting heeft hiermee een toekomstvaste invulling gegeven aan deze belangrijke tool.