Een website met thematische informatie en standpunten

MBOraad

Opdrachtgever: MBO raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de mbo-scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 66 scholen in de mbo-sector aangesloten (peildatum 22 oktober 2015). De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. 

Vraag

De 21e eeuw vraagt om nieuwe beroepsvaardigheden. Daarvoor is een toekomstbestendig mbo nodig dat aansluit op die nieuwe vaardigheden en op beroepen van de toekomst. Mbo-scholen realiseren met als ‘routekaart’ 'het Manifest het mbo in 2025' samen de noodzakelijke veranderingen en debatteren over de positie, functie en inrichting van het mbo van de toekomst. Finalist is gevraagd om dit te vertalen naar online.

Oplossing

Na een korte brainstorm met MBO Raad heeft Finalist een concept gepresenteerd. Hierna is het concept uitgewerkt tot visueel ontwerp. Vervolgens heeft Finalist de website  gerealiseerd en samen met MBO Raad gelanceerd. De website bevat thematische informatie, standpunten en kennis. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de dialoog over het mbo in 2025 in Nederland mag dit doen. Alles kan en mag gedeeld worden: meningen en opvattingen, feiten en cijfers, ideeën en suggesties. Een bijdrage leveren kan alleen als je inlogt met je LinkedIn account. Zo dragen we bij aan het voeren van waardevolle discussies en het plaatsen van de juiste content door de doelgroep. De website is responsief, bevat thematische filters en is volledig doorzoekbaar. De site is gemaakt op basis van Drupal CMS.

Samenwerking

Finalist en de MBO Raad hebben veel samengewerkt op de locatie van de MBO Raad in Woerden en op een locatie van Finalist in Maarssen. Doordat de lijnen kort waren en de samenwerking erg prettig was, hebben we de site in zeer korte tijd, met een beperkt budget kunnen realiseren.

Resultaat

www.mbo2025.nl