Het beheer van de SSO faciliteit

NRCMedia

Opdrachtgever: NRC Media

NRC Media is de uitgever van NRC Handelsblad, nrc.next en nrc.nl, verschillende webwinkels en apps. NRC Media is een jong bedrijf, maar beheren wel cultureel erfgoed. Met kwaliteitsjounalistiek richten wij ons op de beslisser van vandaag en morgen. De lezers zijn in het algemeen hoogopgeleid, kapitaalkrachtig, autonoom en hebben een open wereldbeeld. Het streven van NRC Media is  om de doelgroep te voorzien van relevante informatie op grond waarvan zij zelf meningen kunnen vormen, niet om de mening van NRC Media op te dringen. 

Vraag

NRC zocht een geschikte IT-partner om het beheer uit handen te geven. NRC Media heeft de vraag uitgesteld voor aanpassingen en vernieuwingen aan het registratiesysteem. Het doel van het verbetertraject is onderverdeel in 5 onderdelen:

1.    Een gebruiker heeft één account met een uniek e-mailadres. Het account kan gekoppeldzijn aan één of meerdere abonnementen. 
2.    Het registratiesysteem moet worden vernieuwd: gebruikersvriendelijker, een nieuw responsive design, sneller en beter beveiligd.
3.    Een gebruiker logt in met een e­mailadres. De gebruikersnaam vervalt.

4.    Abonnees zonder account kunnen worden benaderd om er een aan te maken.
5.    Een nieuw abonnee wordt uitgenodigd om een account aan te maken.

Oplossing

Om de SSO faciliteit van NRC Media in beheer te nemen, voerde Finalist eerst een uitgebreide audit uit. Op basis van de resultaten hiervan deed het bedrijf een voorstel om de technische kwaliteit van de applicatie te verbeteren, zodat het de continuïteit voor het applicatiebeheer kan garanderen. Kwaliteit en continuïteit van het systeem zijn nu gewaarborgd.

Samenwerking

'Doorslaggevend in de keuze voor Finalist was de technische expertise op het gebied van open source en uitgebreide ervaring in applicatiebeheer,' licht Gejo van der Kaaden, hoofd ICT bij NRC Media toe. 'Er was een krap tijdschema voor de overdracht van de applicatie. Desondanks heeft Finalist deze op een professionele manier en op tijd in beheer genomen. We zijn nu verzekerd van een nog stabielere oplossing.'

Resultaat

Eenvoudig inloggen (via SSO) van de NRC diensten.