Het beheren van educatieve content

Innovam

Opdrachtgever: Innovam

Innovam is hét kennis- en opleidingsinstituur voor de mobiliteitsbranche, letterlijk en figuurlijk één van de meest dynamische branches. Het doel van Innovam is zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers in de mobiliteitsbranche. Hiervoor ontwikkelen zij toonaangevende producten en diensten die hun klanten helpen een gezonde toekomst tegemoet te gaan.

Vraag

Innovam stond voor een uitdaging. Het zocht naar een mogelijkheid waarbij alle partijen – ontwikkelaars van lesmateriaal, docenten, drukkerijen en e-learningbedrijven – samen kunnen werken om lesmateriaal doorlopend te ontwikkelen. Naast een grote hoeveelheid aan teksten, bevatten huidige systemen vaak nog een aparte database met beelden, video’s en/of animaties. Er bestaat wel software om deze documenten te beheren maar die zijn meestal gekoppeld aan een specifieke toepassing, bijvoorbeeld een leeromgeving. Juist het samen kunnen werken aan verschillende content, los van de uiteindelijke publicatieomgeving, was voor Innovam een belangrijke voorwaarde.

Doordat veel onderwijsorganisaties per leermiddel of per fragment andere systemen gebruiken, wordt het lesmateriaal niet consistent op één centrale plek beheerd. Daardoor kan het voorkomen dat cursussen en praktijkopdrachten niet goed aansluiten op het lesmateriaal in gedrukte boeken. In een branche die te maken heeft met continue verandering is dat geen optie.

Oplossing

Daarom ontwikkelde Finalist voor Innovam een op maat ingerichte content management omgeving gericht op het beheer van educatieve content. Dat is een centraal platform waar al het beschikbare lesmateriaal in kleine fragmenten wordt opgenomen. Alle teksten, afbeeldingen, video’s, toetsvragen en praktijkopdrachten worden in deze database gerubriceerd per onderwerp, leerdoel en certificeerbare eenheden. Dit sluit volledig aan bij het samenstelproces van Innovam.

Het systeem helpt om al het lesmateriaal actueel en consistent te houden, doordat alle partijen werken binnen hetzelfde platform. Men kan medium onafhankelijk materiaal creëren en vervolgens multi-channel publiceren, van klassieke studieboeken tot e-learning op alle populaire devices. De innovatieve wijze van samenstellen in de ingerichte content management omgeving bespaart de gebruikers tijd. Binnen het platform is het heel makkelijk allerlei soorten content te combineren tot nieuw lesmateriaal. Samenstellers kunnen alle content doorzoeken op een bepaalde term en het fragment hierover hergebruiken in hun lesmateriaal. Op deze manier hoeven zij de content niet zelf te schrijven of verschillende databases te doorzoeken.

Educatieve content samenstellen wordt met de op maat ingerichte content management omgeving niet alleen makkelijker, de kwaliteit van het lesmateriaal neemt ook toe. Doordat de content niet steeds opnieuw wordt gecreëerd maar bestaande juist wordt aangevuld, krijg je kwalitatief betere content. 

De nieuwe werkwijze biedt Innovam tot slot toegang tot een nieuwe doelgroep. Het verzorgt niet langer enkel de eindleermiddelen, maar kan de fragmenten ook beschikbaar stellen aan intermediairs of andere opleidingsinstanties. Zo biedt het systeem toegang tot alle content over een bepaald onderwerp.

Samenwerking

Het kennisinstituut raakte in gesprek met Finalist, een IT-dienstverlener met een sterke focus op de onderwijsbranche. Samen zochten ze naar de beste oplossing en al snel bleken bestaande systemen niet toereikend. Finalist en Innovam zijn samen tot een oplossing gekomen die Finalist gerealiseerd heeft. Beide zijn ze zeer tevreden en over de oplossing te spreken. 

Resultaat

Een op maat ingerichte contentmanagement omgeving.
(In de media: Networkpro)