ICT-scan voor woningcorporatie Viveste

Opdrachtgever: Woonstichting Viveste

Viveste is een slagvaardige en krachtige woningcorporatie in het Kromme Rijngebied, met een sterke lokale en regionale binding. Een corporatie, die goed wonen biedt tegen een redelijke prijs/kwaliteit voor mensen met een laag inkomen en voor kwetsbare groepen. Een betrouwbare en sterke partner voor gemeenten en de vele maatschappelijke organisaties in het Kromme Rijngebied. Viveste heeft 60 medewerkers en 7.000 verhuureenheden in de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede.

Vraag

Viveste had behoefte aan een spiegel op de bestaande ICT-omgeving in de context van de ambities zoals beschreven in haar meerjarenplan. Het doel was om een duidelijk beeld te krijgen waar Viveste staat op het gebied van ICT, als het gaat om architectuur, functionaliteit, organisatie en inbedding/beleving in de organisatie.

Oplossing

Finalist heeft een uitgebreide ICT-scan uitgevoerd voor Viveste om aan de vraag te voldoen.  De ICT-scan richtte zich op 4 stappen: stap 1: noodzaak en weten waar je staat, stap 2: creëer een gedeelde visie, stap 3: vertaal visie naar actie en stap 4: juiste teams en skills. Twee senior consultants hebben naast het analyseren van bestaande informatie een veelheid aan kwalitatieve interviews afgenomen.

Adri Hofenk, manager strategie en organisatie/plv. directeur Viveste: “Finalist heeft in korte tijd met ervaren consultants de thermometer in onze ICT-omgeving en -organisatie gestoken. We weten nu waar we staan en hoe we moeten handelen om onze digitale ambities richting huurders en partners waar te maken.”

Resultaat

Viveste beschikt door de ICT-scan over een compleet beeld door gericht advies, onderbouwd met een uitgebreid rapport. Hiermee heeft zij inzicht in de digitale volwassenheid alsook zijn handvatten daaromtrent aangereikt. De huidige en gewenste architectuur is beschreven en de gezamenlijke IT-visie van Viveste is vastgesteld. Tot slot is advies gegeven over de organisatie van de ICT-afdeling.