Informatiegerichte website volgens webrichtlijnen

Algemene Bestuursdienst

Opdrachtgever: de Algemene Bestuursdienst

Bureau Algemene Bestuursdienst is de management development organisatie van het Rijk. Bureau ABD richt zich op circac 650 eindverantwoordelijke managers binnen de Rijksoverheid en op talenten die op weg zijn naar de top. De Rijksoverheid werkt aan een grote verscheidenheid van maatschappelijke vraagstukken en politieke opdrachten. De leidinggevenden die op al deze terreinen de integrale eindverantwoordelijkheid hebben over mensen en middelen, maken deel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD).

Vraag

De website van de Algemene Bestuursdienst heeft behoefte aan een update. De juiste implementatie van de rijkshuisstijl, voldoen aan de webrichtlijnen en een betere aansluiting bij de doelgroep: top kader bij de centrale overheid.

Oplossing

Er is bewust veel aandacht besteed aan de clustering van de content. De belangrijke speerpunten (vacatures en benoemingen) hebben een prominente plek gekregen en de verschillende doelgroepen worden bediend vanuit de homepage. De rijkshuisstijl is geimplementeerd en de website voldoet aan alle Webrichtlijnen, inclusief prioriteit 1 en prioriteit 2 keuringseisen zoals vastgesteld in het Normatief document (Webrichtlijnen) versie 1 van 20-07-2007 inclusief appendix van 06-09-2010. De website voldoet hiermee tevens aan de prioriteit 1 en 2 ijkpunten van WCAG 1.0 van W3C. Voor de redactie van de website is gekozen voor Hippo CMS. Het CMS biedt verregaande flexibiliteit voor de wensen van de Algemene Bestuursdienst en biedt de mogelijkheid om te communiceren met andere (interne) systemen van de Algemene Bestuursdienst.

Samenwerking

Het project is in nauwe samenwerking uitgevoerd. Finalist realiseerde concept, design, webrealisatie inclusief e-marketing en koppelingen met backoffice. Algemene Bestuursdienst zorgde voor politiek draagvlak, content creatie, een succesvolle uitrol en bijbehorende communicatie.

Resultaat

www.algemenebestuursdienst.nl