Medewerkersportaal van 's Heeren Loo

'sHeerenLoo

Opdrachtgever: ’s Heeren Loo
’s Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Zij doen dit in heel Nederland met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. Zij zijn daarin van bijzondere professionele en persoonlijke waarde. De missie van ’s Heeren Loo is: Mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht laten komen.

Vraag
‘s Heeren Loo Zorggroep streeft naar gebruiksgemak van bestaande applicaties en de integratie met verschillende applicaties voor haar medewerkers. In het kader daarvan wilde zij haar medewerkers een digitale omgeving bieden, die de werkprocessen ondersteunt. Digitaal samenwerken stond centraal en informatie moest eenvoudig gevonden kunnen worden. Deze omgeving moest ook social media mogelijkheden bevatten voor meer betrokkenheid tussen collega’s.

Oplossing
Finalist heeft voor ‘s Heeren Loo een platform gebouwd, waarmee medewerkers in een overzichtelijke en gepersonaliseerde omgeving op de hoogte kunnen blijven van werk gerelateerde informatie zoals protocollen, nieuws en berichten van collega’s.

Resultaat
De medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen met het medewerkersportaal sneller tot informatie komen en de sociale mogelijkheden zorgen voor meer betrokkenheid tussen collega’s en met de organisatie.