Meer tijd voor meer gasten met Stratech Booking

Stratech

Opdrachtgever: Stratech

Stratech ontwikkelt sinds 1989 innovatieve software oplossingen in de nichemarkten Recreatie, Logistiek & Industrie en Publiek & Re-integratie. Met partners verzorgt Stratech totaaloplossingen waardoor klanten in staat zijn hun kennisintensieve en complexe processen efficiënt te organiseren.

Vraag

Stratech heeft Finalist de volgende vraag gesteld: "Om zorg te dragen dat de lancering van ons nieuwe product verloopt volgens plan, is een gebruikersvriendelijke en attractieve interface enorm belangrijk. Deze kennis en capaciteit hebben wij niet in huis en dus vragen wij Finalist om ons te helpen met het ontwerpen van de interface van de software. Daarnaast hebben we hulp nodig met het ontwerpen van een sales ondersteunende website en diverse marketing uitingen." 

Oplossing

Stratech had al veel voorwerk gedaan. Zo was onder andere de SWOT analyse gemaakt, waren de belangrijkste USP’s in kaart gebracht, werden we voorzien van heldere en realistische organisatorische doelstellingen en was de marketingstrategie al gereed. Stratech had inmiddels ook een keuze gemaakt voor de user interface principes: Modern-UI van Microsoft. Op basis van deze vertrekpunten is Finalist, via de 6 stappen uit onze mensgerichte aanpak, aan de slag gegaan bij en met Stratech.

We zijn begonnen met het inleven in de potentiële gebruikers van de software. Samen met Stratech zijn de beoogde gebruikersgroepen in kaart gebracht en op basis van onderzoek en interviews zijn vervolgens vier persona’s ontwikkeld. Voor iedere persona is een ‘customer journey’ gemaakt waarmee we de ervaringen van de gebruikers, met de applicatie en over een bepaalde periode, inzichtelijk hebben gemaakt. Vervolgens zijn, via enkele werksessies, ideeën over de belangrijkste taken/processen schetsmatig uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in nieuwe inzichten (het concept) welke gevalideerd kon worden door zowel de organisatie als de beoogde doelgroep. Het concept is door Finalist procesmatig en visueel uitgewerkt voor de belangrijkste onderdelen van de software: een eerste kennismaking met het product, het maken van een boeking in het systeem en het inchecken van gasten op een willekeurige locatie. Door de focus te leggen op deze onderdelen werd het mogelijk om in korte tijd alle processen, elementen en schermen te visualiseren die nodig waren om de software te kunnen realiseren. 

Resultaat

De nieuwe software is door Stratech ontwikkeld als SaaS waarbij de door Finalist ontwikkelde user interface geïntegreerd is. Finalist heeft vervolgens de support omgeving vormgegeven en, om de verkoop van Stratech te ondersteunen, een sales portal ontworpen. Deze sales portal is inmiddels publiek toegankelijk via www.stratechbooking.nl.