Mijn Eurocross voor snel inzicht en actuele informatie

Opdrachtgever: Eurocross

Eurocross biedt als alarmcentrale hulp aan mensen op het moment dat het er echt toe doet, waar ook ter wereld. Dit doen zij voor de klanten van de opdrachtgevers. Onderdeel van haar diensten zijn medische - en reishulpverlening en pech – en ongevalshulpverlening.

Vraag

Voor de opdrachtgevers van binnenlandse pechhulpverlening wilde Eurocross op een moderne manier inzicht en informatie bieden over de status van de hulpvraag, de geboden hulpverlenging en de gemaakte afspraken. Een voorbeeld van een opdrachtgever is een leasemaatschappij, die graag een actueel overzicht heeft van de status van een pechgeval: “Waar vond de pech plaats en waar is de auto nu? Welke afspraken zijn er gemaakt over vervangend vervoer?”

Oplossing

Na een Proof-of-Concept heeft Eurocross gekozen voor de portal technologie van Liferay, waar Finalist Platinum Service Partner van is. De data die getoond wordt in Mijn Eurocross is afkomstig uit twee bronsystemen bij Eurocross. Om optimaal toekomst vast te zijn en zoveel mogelijk met real time informatie te kunnen werken is er gekozen om via een tussenlaag (een Enterprise Service Bus, ESB) te koppelen met de bronsystemen. Het definiëren en afstemmen van de juiste berichten tussen het portaal en de ESB vormde een belangrijk onderdeel van het project. Op basis van het visuele ontwerp dat Eurocross in het voortraject heeft laten opstellen heeft Finalist het portaal gerealiseerd. Omdat de informatie die wordt ontsloten in Mijn Eurocross privacygevoelig is, is security gedurende het hele project een belangrijk aandachtspunt geweest. Dit uit zich o.a. in de mogelijkheid om tweede-factor-authenticatie aan te zetten voor het inloggen op Mijn Eurocross.

Samenwerking

Het project is uitgevoerd via de Agile Scrum ontwikkelmethodiek. In een serie tweewekelijkse Sprints is Mijn Eurocross steeds verder uitgebouwd totdat er een volwaardig portaal stond dat in gebruik kon worden genomen. Doordat Eurocross nog weinig ervaring had met deze methodiek, is gekozen om de rol van Product Owner gezamenlijk in te vullen. Een van de doelen was om Eurocross hierbij voldoende handvatten en ‘learning on the job’ te bieden zodat ze in vervolgprojecten zelfstandig de Product Owner rol kan invullen. In de Sprints is ook nauw samengewerkt met Tjip, de partij die de ESB en de aanpassingen daarop leverde.

Resultaat

In september 2017 heeft Eurocross met trots het nieuwe Mijn Eurocross gelanceerd voor haar eerste opdrachtgevers. In de loop van de tijd zullen steeds meer opdrachtgevers uitgenodigd worden om het portaal te gaan gebruiken. Doordat het portaal is losgekoppeld van de bronsystemen kan de getoonde data steeds verder worden verfijnd, verreikt en aangevuld, zonder dat daar direct wijzigingen aan het portaal voor nodig zijn. Tot slot kan het portaal in de toekomst worden uitgebreid met informatie over andere dienstverlening van Eurocross, zoals medische en reishulpverlening.

Eurocross heeft een animatiefilm van het portaal op hun eigen website staan. Bekijk hem hier.