Multi-channel strategie voor doelgroepcommunicatie

Summa College

Opdrachtgever: Summa College

Het Summa College bestaat uit 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Deze branchegerichte scholen verzorgen meer dan 250 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende leerwegen en op verschillende niveaus.

Vraag

Naast de overkoepelende Summa College internetsite, onderhielden verschillende scholen en opleidingen een eigen internetsite. Deze websites werden decentraal onderhouden en waren nauwelijks afgestemd op de (huisstijl en communicatie)richtlijnen van Summa College. De doelgroepen konden lastig hun weg vinden in het online landschap en haakten vrij snel af.

Oplossing

Er is gekozen voor een multi-channel strategie. Deze strategie heeft als doel de diverse doelgroepen en stakeholders intuïtief de weg te wijzen naar de voor hen nuttige informatie en interactiemogelijkheden. En op een plek die voor hen relevant is. Door gebruik te maken van een widget gebaseerd content management systeem kan content centraal gemaakt en gepubliceerd worden. 

Het content management systeem van de hoofdsite van Summa wordt ook gebruikt om naar andere sites te publiceren. De inrichting voor Summa College is multi-site opgezet met Hippo CMS als technologie.  De website legt relaties en versterkt de band tussen studenten en werkgevers, waardoor kennis en professionaliteit in de regio blijft en groeit. Ook is er bij de ontwikkeling van de website rekening gehouden met publicatie via andere belangrijke kanalen voor studenten, zoals bijvoorbeeld de mobiele telefoon.

Samenwerking

De nieuwe Hippo website wijst de diverse doelgroepen en stakeholders intuïtief de weg naar de informatie en interactiemogelijkheden die voor hen nuttig zijn. 

Resultaat

www.summacollege.nl