Online arbeidsmarktcommunicatie met koppelvlakken

Rijnstate

Opdrachtgever: Rijnstate

Rijnstate is een topklinische ziekenhuisorganisatie in de regio Arnhem, Rheden en De Liemers.  

Vraag

De vorige werken-bij website van Rijnstate was niet goed vindbaar in de zoekresultaten van Google, straalde volgens Rijnstate onvoldoende energie uit en had onvoldoende mogelijkheden om de employer brand uit te dragen. Derhalve tijd om het opnieuw te doen. Aan Finalist is gevraagd om de online identiteit te ontwikkelen en de recruitment website te realiseren.

Oplossing

Finalist heeft de totstandkoming van de nieuwe website  opgehangen aan een 4-tal pijlers (doelstellingen). Dit zijn Bereik, Branding, Service en Lead generation. Er is begonnen met het opstellen van een resultaatgerichte website strategie waarna deze uitgewerkt werd in een interactie ontwerp (wireframes).  Dit interactieontwerp is vervolgens omgezet naar een visueel ontwerp welke door de organisatie en haar doelgroepen werd beoordeeld voordat er met de realiatie werd begonnen. Voor de specifieke doelgroep 'Medici' is een eigen online identiteit gemaakt en verwerkt in een website die functioneel en technisch nagenoeg gelijk is aan de recruiment site. Hierdoor sluit de website voor die doelgroep beter aan bij de specifieke wensen. Speerpunt in de realisatie van beide websites was een koppelvlak met een recruitment oplossing voor de werving en selectie:  PeopleXS. Door de vacatures en de afhandeling volledig uit PeopleXS te laten komen, en er voor te zorgen dat deze voor de zoekmachine optimalisatie volledig geïntegreerd werd in de nieuwe websites, is de inspanning van Rijnstate nagenoeg gelijk gebleven. 

Samenwerking

Finalist en Rijnstate hebben veelvuldig samengewerkt aan het project. Via een iteratief proces is het definitieve interactie- en visueel ontwerp gemaakt welke vervolgens werd uitgewerkt tot de huidige websites.

Resultaat

www.werkenbijrijnstate.nl en www.werkenbijrijnstate.nl/medisch/home