Online platform voor uitbehandelde patiënten

MyTomorrows

Opdrachtgever: myTomorrows

Alleen al in Nederland krijgen jaarlijks ruim 100.000 patiënten te horen dat zij uitbehandeld zijn. Via myTomorrows kunnen zij met elkaar in contact komen en op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. In de community kunnen biotechbedrijven hun nieuwste medicijnen die hoopvolle onderzoeksresultaten laten zien aanbieden. De patiënten kunnen zich in samenwerking met hun arts aanmelden voor een versnelde toegang, waarbij myTomorrows zorgdraagt voor een zorgvuldige afhandeling.

Vraag

De vraag vanuit MyTomorrows aan Finalist was “Ontwerp en realiseer een platform die een uitbehandelde patiënt de mogelijkheid geeft om samen met zijn of haar dokter online op zoek te gaan naar experimentele medicatie. Het beoogde platform moet het proces van A tot Z faciliteren."

Oplossing

De oplossing kenmerkt zich door een vriendelijke interface waarmee gebruikers stapsgewijs op weg worden geholpen. Het platform faciliteert het proces van de initiële zoektocht tot het uiteindelijke behandeltraject.De eerste mogelijkheden zijn nu beschikbaar. myTomorrows start vanuit Europa. Het doel is om via de patiënt-community myTomorrows op zo kort mogelijke termijn wereldwijd voor zoveel mogelijk patiënten iets te kunnen betekenen.

In het myTomorrows platform worden gevoelige patiëntgegevens opgeslagen. Om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen heef Finalist een oplossing gerealiseerd die een veilige opslag garandeert. Deze oplossing is gebaseerd op het principe dat de persoonsgegevens van iedere gebruiker worden versleuteld met zijn of haar eigen sleutel. 

Samenwerking

De samenwerking tussen Finalist en myTomorrows is verlopen via een langdurig agile project waarin de klant de wensen formuleerde en Finalist voor de verdere uitwerking en implementatie zorgde. Het team werkte regelmatig op locatie, zodat de lijntjes kort waren. De technologie was zo ingericht dat meerdere productiereleases per week en soms zelfs per dag uitgevoerd konden worden, wat de realisatie zeer flexibel maakte en het team in staat stelde snel op veranderende omstandigheden in te springen.

Resultaat

Finalist heeft met maatwerk software ontwikkeling het complexe aanmeldsysteem verzorgd en het hart van dit platform in nauwe samenwerking met myTomorrows in korte tijd gerealiseerd en gelanceerd.

www.mytomorrows.com