Online screener voor psychische aandoeningen

Mirro

Opdrachtgever: Mirro

Mirro is een gids naar de juiste zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Stichting mirro geeft invulling aan deze rol door te werken aan protocollering van screening, behandeling en verwijzing. De ambitie is dat iedereen dezelfde goede zorg krijgt, ongeacht bij welke zorgverlener je terecht komt. Daarnaast helpt mirro individuen bij het zelfstandig herkennen, aanpakken én voorkomen van psychische klachten. Zo ontwikkelt mirro websites met informatie, preventietips en mentale fitheidmodules. Via de mirro websites heeft iedereen kosteloos toegang tot psycho-educatie, testen en zelfmanagement. Stichting mirro is door  GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Parnassia Bavo Groep AZmn en Achmea geïnitieerd.

Vraag

Stichting Mirro had de wens de papieren toewijzing door zorgprofessionals te digitaliseren middels een online platform om zo een eerste beeld te vormen over psychische aandoeningen. Zorgprofessionals en hun patiënten zouden op elke locatie op een gebruikersvriendelijke manier en zonder veiligheidsrisico’s de screener in moeten kunnen vullen.

Oplossing

Finalist digitaliseerde de vragenlijsten door een online platform te realiseren. Dit platform voorziet zorgprofessionals in online vragenlijsten waarbij de complexe puntentoekenning volledig is geautomatiseerd.

De mirro-screener genereert na beantwoording van de vragen voor vijf verschillende criteria een subscore: aard, ernst, risico, complexiteit en duur van de klachten. Hiermee sluit de screener volledig aan bij het verwijsmodel voor de Generalistische Basis GGZ. De combinatie van de verschillende subscores leidt tot een advies voor behandeling. Aangezien de mirro-screener met patiëntgegevens omgaat, worden gegevens versleuteld behandeld. Enkel de juiste personen kunnen gegevens inzien. Het systeem is met de grootste zorg beveiligd en draagt een CE markering voor medische hulpmiddelen..

Samenwerking

De samenwerking kenmerkt zich door de resultaatgerichte aanpak en flexibiliteit. Op basis van Agile projectmethodiek Scrum is in korte iteraties op basis van prioriteiten gewerkt naar resultaat. 

Niels Sprangers, Algemeen Manager Mirro: “Omdat wij in een wekelijks overleg direct schakelen met de software-bouwers maken we gezamenlijk snel stappen en verbeteren we de tool continu. Doordat Finalist volgens de scrum methodiek werkt worden frequent nieuwe versies uitgebracht die nog beter aansluiten op de behoefte van onze klanten. De samenwerking ervaren wij als prettig en constructief, de aanpak is pragmatisch.”

Resultaat

https://www.mirro.nl/​