Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie

VOraad

Opdrachtgever: LOB en de VO-raad 

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk thema voor het project stimulering LOB van de VO-Raad. Dit project ondersteunt scholen bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen. Het project werd in 2009 opgezet door de VO-raad, met middelen van het ministerie van OCW en helpt decanen, mentoren en andere leerlingenbegeleiders om leerlingen een weloverwogen keuze voor hun vervolgstudie of –loopbaan te laten maken. Het project heeft als doel de deskundigheid in scholen op het gebied van LOB te vergroten. Vanuit het project is besloten scholen te helpen bij het betrekken van ouders/verzorgers door deze scholen een online tool te bieden.

Vraag

De volgende vraag is aan Finalist gesteld: bedenk in nauwe samenwerking met de projectgroep een gebruikersvriendelijke tool die voorziet in de behoefte van de scholen en geef deze vorm op een manier die de nog te formuleren doelstellingen ondersteund. 

Oplossing

Via project stimulering LOB zijn drie VO scholen uitgekozen om mee te denken en mee te werken aan de totstandkoming van de oplossing. Via een brainstorm sessie, waarbij naast de drie pilot scholen ook het ministerie van OCW, de VO-Raad, de Landelijke Ouderraad, Studiekeuze123 en Finalist aanwezig waren, zijn de doelstellingen bepaald en is de behoefte concreet gemaakt. Op basis van de uitkomsten is door Finalist een aantal scenario’s uitgewerkt in de vorm van een prototype. Dit prototype werd getoetst en getest waarna Finalist in staat is geweest een definitief visueel concept te ontwikkelen. Dit concept is nogmaals getoetst aan de doelstellingen en de behoeftes van de decanen, mentoren en ouders waarna de tool werd gerealiseerd en in gebruik werd genomen om ervaring op te doen. 

Voor de pilot is een generieke online tool ontwikkelt waarmee een VO school eenvoudig een eigen website kan maken. Via deze website kan de school materiaal en informatie voor ouders ontsluiten en met ouders communiceren over het onderwerp. Finalist heeft hiervoor een basis-site ontwikkeld die draait op een multisite Drupal installatie. De VO-Raad kan eenvoudig een ‘kopie’ maken van de basis-site en klaarzetten voor een school. Hierbij wordt voorzien in een eigen internet adres voor de school en een eigen account voor het voeren van redactie op de site. De school kan vervolgens de site configureren door het logo van de school, de huisstijl kleuren en een sfeerafbeelding toe te voegen. Daarnaast kan de school kiezen om bepaalde functionaliteiten wel of niet toe te voegen. Wanneer de redacteur klaar is met de voorbereiding kan zelfstandig de website gelanceerd worden. Vanaf dat moment wordt de site automatisch geïndexeerd door de verschillende zoekmachines. 

Samenwerking

Er is nauw samengewerkt met verschillende partijen om mee te denken en mee te werken aan de totstandkoming van de oplossing. Door de verschillende sessies is er een oplossing uitgekomen die voor lek doelgroep volgens verwachting is.

Resultaat

www.amadeus.helpmeebijlob.nl
www.heliomare.helpmeebijlob.nl
www.groenhorst.helpmeebijlob.nl

Vervolg
De drie pilot scholen hebben inmiddels een aantal maanden ervaring opgedaan met de eigen website. Alle betrokken partijen hebben tijdens een evaluatie aangegeven dat ze zeer tevreden zijn met het resultaat en dat ze graag nu en in de toekomst gebruik blijven maken van de tool. De volgende stap is het verwerken van de resultaten uit de evaluatie waarna in september van dit jaar het initiatief landelijk zal worden uitgerold door de VO-Raad.