Realtime ontsluiten van zorggegevens

Ambulancezorg Nederland

Opdrachtgever: Ambulancezorg Nederland

Ambulancezorg Nederland is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. De organisatie biedt verschillende vormen van ondersteuning aan de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en), ambulanceorganisaties en de professionals die bij hen werken. Ook behartigt zij de collectieve belangen van de sector. Er zijn 5.040 mensen werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er 4.430 tot het rijdend personeel en de meldkamer gerekend kunnen worden.

Vraag

De vraag die gesteld is vanuit Ambulancezorg Nederland is: 'Bouw een oplossing die er voor zorgt dat de digitale uitwisseling van gegevens met de Spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen en met huisartsen geoptimaliseerd wordt. De ambulance teams verzamelen patiëntgegevens die via mobiele toepassingen moet kunnen worden verzonden via het LS-DV.'

Oplossing
Na zorgvuldige voorbereiding heeft RAV UMCG Ambulancezorg de pilot succesvol afgerond waarin de Spoedeisende Eerste Hulp van het Sint Antonius Ziekenhuis Sneek vanuit de ambulance direct patiëntgegevens doorkreeg mbv de LS-DV. Tijdens de pilot bleken de verschillende systemen prima te functioneren. De positieve ervaringen maken dat er de komende tijd meer ziekenhuizen worden benaderd om aan te sluiten op de landelijke server Digitale Vooraankondiging.

Samenwerking

De samenwerking kenmerkt zich door de resultaatgerichte aanpak en flexibiliteit. In het verleden zijn er diverse waterval projecten uitgevoerd, echter hebben we samen met Ambulance Zorg Nederland besloten om over te gaan naar een Agile projectmethodiek, Scrum. Deze aanpak past beter bij het samenwerkingsverband waarbij flexibiliteit en resultaat hoog in het vaandel staat.

Bij de realisatie van projecten hebben we terugkerende vaste momenten waarbij Ambulance Zorg Nederland de prioriteit bepaalt en toelichting geeft over de wensen én de toegevoegde waarde, het development team oplossingsrichtingen bedenkt en toetst bij Ambulance Zorg Nederland, de kosten baten worden afgewogen en resultaten van de sprint worden gepresenteerd en feedback verkregen wordt. Door deze manier van werken maken we gezamenlijk snel stappen en verbeteren we het systeem continu. Finalist kan zorgen voor frequente opleveringen van nieuwe versies die nog beter aansluiten op de behoefte van Ambulance Zorg Nederland.

Resultaat

Het systeem is gerealiseerd met Enterprise Service Bus technologie (Fuse) om een robuuste berichtenverwerking en ondersteuning te faciliteren.

Brochure: Landelijkse Server Digitale Vooraankondiging