Webapplicatie voor medische behandelcapaciteit

Nictiz

Opdrachtgever: Acuut Zorgportaal

In acute situaties is informatie over beschikbare ziekenhuiscapaciteit zoals Spoedeisende Hulp (SEH), eerste harthulp, shockroom, CT-trombolyse of OK, essentieel om patiënten met zo min mogelijk vertraging naar het juiste ziekenhuis te vervoeren. Voor het beperken van vervolgschade bij de patiënt moeten zorgverleners in de acute zorgketen (meldkamercentralisten, ambulanceverpleegkundigen en SEH-hulpverleners) direct over deze waardevolle informatie beschikken. 

Vraag

In opdracht van de koepelorganisaties in de acute keten wilde Nictiz de webapplicatie ‘Acuut Zorgportaal’ laten ontwikkelen dat zorgverleners direct een pragmatisch online overzicht geeft van de relevante (pre-)hospitale capaciteit.

Oplossing

Het ‘Acuut Zorgportaal’ is een webapplicatie die zorgverleners van meldkamers en SEH’s direct inzage in de actuele beschikbare medische behandelcapaciteit biedt. Zij zien in één oogopslag of ziekenhuizen opnamestops hebben ingelast. Dit is te zien op een online geografische applicatie. Er doen al ruim 26 ziekenhuizen en 6 meldkamers mee en dit aantal groeit met de dag.

Samenwerking


Finalist heeft als hoofdaannemer de website in een complexe omgeving gerealiseerd. Hierbij heeft zij nauw samengewerkt met de gebruikersgroep, de hostingpartij en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Aan deze laatste partij en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra heeft NICTIZ het eigendom van de webapplicatie overgedragen.

Op basis van de goede ervaringen tijdens het project heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen met Finalist een supportcontract afgesloten voor het technische en functionele beheer van de website en de eerstelijns helpdesk voor de gebruikers van de website.

Resultaat

Finalist heeft de website binnen vooraf afgesproken budget en tijd opgeleverd. Dit ondanks de complexiteit van de functionaliteit en de techniek en het grote aantal betrokken partijen bij het project.