Eurocross

Hugo
van Els
Eurocross

Als alarmcentrale bieden wij de klanten van onze opdrachtgevers de zekerheid dat hulp dichtbij is in geval van een medisch - of reisprobleem, bij pech of ongeval met de auto of hulp in en om het huis. Opdrachtgevers willen de hulpverlening die wij hun klanten bieden goed kunnen volgen.

Het nieuwe digitale portal ‘Mijn Eurocross’, dat we samen met Finalist hebben gerealiseerd, biedt snel en gemakkelijk inzicht in de klantdossiers. Denk aan actuele informatie over de hulpvraag, de geboden hulpverlening en de gemaakte afspraken. Uiteraard binnen de kaders van de huidige privacy-wetgeving. We hebben dit portal in een korte, intensieve periode gerealiseerd en gelanceerd.

Finalist heeft onze visie, onze werkwijze en hoe wij met onze klanten en opdrachtgevers omgaan, uitstekend begrepen en een mooie oplossing neergezet. ‘Mijn Eurocross’ wordt zeer positief ontvangen door onze opdrachtgevers. Zoiets bereik je niet zomaar: dit vraagt om veilige en stabiele technologie, goed denkwerk over de oplossing en een hechte samenwerking tussen Eurocross, onze opdrachtgevers en Finalist. Dat zijn de ingrediënten voor duurzaam succes en toekomstvaste klantbediening.