Roadmap digitaal onderwijs op maat

Onderwijs is in een snel tempo aan het digitaliseren. Net als het bedrijfsleven ondergaat de educatieve markt momenteel een digitale transformatie, waarin een aantal technologietrends elkaar versterken. Met ingrijpende gevolgen voor elke student, docent, medewerker en ICT-manager. Deze roadmap bevat zowel een visie op digitaal onderwijs op maat, als een stappenplan voor de implementatie daarvan.

 

Lees onze visie in de roadmap:
Roadmap naar digitaal onderwijs op maat.

download roadmap

Wij willen je wijzen op ons Privacy Reglement. Meer weten? Het Privacy Reglement van Finalist vind je hier.

Oplossingen voor het onderwijs

Onderwijs praktijkcases

 • MyEUR

  Een portaal waar de student centraal staat voor de Erasmus Universiteit

  Om het portaal tot stand te brengen, is er met een multidisciplinair team scrum gewerkt. Een studentenpanel is continu betrokken geweest bij de ontwikkeling om de gebruikersbehoeften van studenten te kunnen verwoorden. De student staat centraal.
 • OpenUniversiteitHeerlen

  Corporate website voor Open Universiteit Heerlen

  De website van de OU voldeed niet meer aan de eisen die de OU stelt aan haar corporate site. Dit betrof zowel de informatiestructuur, het design als de achterliggende techniek van de website. De website moet de positionering van de OU versterken en aansluiten bij de behoefte van de toekomstige student. 
 • Scalda

  Corporate onderwijs website en subsites voor Scalda (MBO)

  Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie. Vanuit elf kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes-Breda, MBO Dans Goes-Breda en Martitiem en Logistiek College De Ruyter verzorgen zij onderwijs voor verschillende sectoren.
 • Universiteit Maastricht

  Corporate onderwijs website voor Universiteit Maastricht

  De website van de UM was aan vernieuwing toe. Studenten, medewerkers en externen gaven aan dat ze de informatie die ze zochten niet konden vinden vanwege de ondoorzichtige menu-indeling en de niet-adequaat-werkende zoekmachine.
 • Wikiwijs

  Onderwijs Communicatie Platform met grootste aanbod leermiddelen van NL

  Minister Plasterk lanceerde in de vorige kabinetsperiode zijn toekomstvisie op het onderwijs. Met "Wikiwijs" zullen leraren in de toekomst hun eigen lesmateriaal online ontwikkelen en delen met andere scholen.
 • Innovam

  Learning Content Management System voor educatieve content

  De continue beweging in de mobiliteitsbranche stelt hoge eisen aan de werknemers, wat vraagt om goede opleidingen. Maar hoe zorg je ervoor dat lesmateriaal actueel blijft in een sector die voortdurend in beweging is?
 • Universiteit Utrecht

  Corporate onderwijs website voor Universiteit Utrecht

  Met een slimme herbruik van componenten, heeft Universiteit Utrecht nu een multisite op Drupal. In een half jaar tijd zijn twee websites ontwikkeld, die de Universiteit Utrecht helpen zich extern te profileren.
 • Zuyd Hogeschool

  Digitale Leer- en Werkomgeving voor Zuyd Hogeschool

  Zuyd Hogeschool draagt bij aan de ontwikkeling van professies. Samen met de omgeving ontwikkelen zij nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals. Het nieuwe intranet moest dan ook gebruikersvriendelijk én toekomstbestendig zijn.