Serious game: ‘Medisch Centrum Oost’.

Serious Game

We hebben iets leuks en dat deel ik graag met jou! Het gaat om een spel om samen met Finalist deel te nemen aan de serious game: ‘Medisch Centrum Oost’. Graag willen we de thematiek/problematiek rondom vastleggen en uitwisselen van client(patient)gevens met jou bespreken door middel van de game. Als verdeling zien we daarvoor: Finalist vanuit haar ervaringen en positie in de mark, in co-creatie met verschillende stakeholders uit het veld. Focus ligt op kennisdeling en uitwisseling van ervaringen op een interactieve manier.


Wat is het?
‘De game is een interventie die Registratie aan de bron ontwikkelde om deelnemers op interactieve wijze te laten ervaren welke uitdagingen bestaan rond het eenmalig vastleggen van zorginformatie in het Electronisch Patienten Dossier (EPD), voor meervoudig gebruik. Deelnemers worden bewust van het belang ervan en geactiveerd om zelf een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de dossiervoering.’  ‘We richten ons in het programma op landelijke afspraken over de manier waarop we zorginformatie vastleggen (eenheid van taal) en de implementatie daarvan in de epd’s, maar besteden ook veel aandacht aan de zo nodigde verandering in de manier van denken over dossiervoering.

Inzichten uit de game worden in de nabespreking gekoppeld aan concrete vervolgacties waarmee deelnemers in hun dagelijks werk aan de slag kunnen. Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste zaken in praktijk kunnen brengen en zo de zaken juist kunnen doen.

Achtergrondinformatie
‘De meerwaarde van de game zit in de uitgebreide tussen- en nabespreking. Als een team een zogenoemde game-run aanvraagt, pluizen we eerst goed gezamenlijk met de opdrachtgever uit welk doel behaalt moet worden. In de nabespreking richt de spelbegeleider zich nadrukkelijk op de vooraf gestelde doelen en hij of zij koppelt de inzichten uit de game aan concrete vervolgacties waarmee de deelnemers in hun dagelijks werk aan de slag kunnen. De begeleider levert ook een verslag op van in de game geleerde lessen, aanknopingspunten en vervolgacties. Zo maakten medewerkers van een ict-afdeling van een ziekenhuis direct afspraken met zorgverleners om samen met hen werk te maken met epd-optimalisatie.’

Deelnemers geven vaak terug dat ze het spelen van de game hun ogen opent. ICT’ers merken hoe vervelend het is als ze in de rol van zorgverlener moeten werken met een ingewikkeld systeem en steeds opnieuw dezelfde vragen moeten stellen aan patiënten, en zorgverleners ervaren in de rol van zorgadministrateur hoeveel extra werk het is om uit open tekstvelden de relevante informatie voor bijvoorbeeld een registratie op te diepen.

Kortom graag gaan we samen met jou de uitdaging aan om de game te spelen en om te kijken wat we er nog meer uit kunnen halen. Co creatie hebben wij hoog in het vaandel staan, met een spel als dit kunnen we deze wens heel concreet invullen. Hopelijk ben jij er net zo enthousiast over als als wij en doe je met ons mee! Dan hebben straks een 'eigen' Finalist spel, waarmee we mooie ervaringen en inzichten kunnen delen met als doel de registratie van patiënt/client gegevens te optimaliseren en beter uitwisselbaar te maken .

Graag nodig ik jou uit om met ons en Registratie aan de bron de Game met ons te spelen.

Datum: maandag 28 januari 2019
Tijd: 15.00 - 17.00
Plaats: Safariweg 74 in Maarssen

Aanmelden

Meld je hier kosteloos aan voor de Serious Game op maandag 28 januari 2019 te Maarssen.