Drupal Essentials

Goed voorbereid zijn op de belangrijkste IT thema's binnen je organisatie: AVG, Security, Single Sign-on. Toekomstige risico’s inzichtelijk maken en verkleinen om zoveel mogelijk schade te voorkomen. Met Drupal Essentials bieden we je hands on pakketten en trainingen, zodat je direct aan de slag kunt.

AVG

AVG (GDPR)

Zorg dat je geen boete krijgt door de AVG (GDPR) regels op de juiste manier na te leven. In dit pakket worden o.a. de omgang met dataopslag en cookiegebruik behandeld. 

Security

Security

De applicatie, server, inhoud en formuliergebruik worden getoetst (audit) en behandeld. Met dit pakket worden defensieve technieken ingezet, om de applicatie optimaal te beveiligen. 

Single-SignOn

Single Sign-on

Gebruikers, rollen én rechten worden vanuit ADFS beheerd, vanuit een centraal punt. Dit is veiliger voor het gebruik en er worden geen wachtwoorden opgeslagen. 

Single-SignOn Upgrade

Single Sign-on update

De huidige Single Sign-on installatie wordt met dit pakket vernieuwd. Dit voorkomt veiligheidsrisico’s uit de vorige versie’s, zoals bijvoorbeeld...

SEO

SEO, Analytics & Tools

De huidige website wordt hiermee getoetst op SEO compliance. Er wordt een snelheidscheck gedaan en de website wordt verbeterd aan de hand van het rapport. Tools worden ingezet om meetbare resultaten direct te visualiseren.  

Training

Webmaster/Redactie

Een praktische training waarin je samen met de trainer door je eigen applicatie gaat. Er wordt achtergrondinformatie (-> is 1 woord) over Drupal gegeven en uitleg over het gebruik van de community modules.

Enthousiast geworden?