De juiste gegevens uit de juiste apparatuur bij de juiste gebruikers?

Medische apparatuur, meetapparatuur, regelapparatuur en bewakingsapparatuur. Ieder apparaat verzamelt data en registreert gegevens. Maar hoe krijgt u de juiste informatie uit de juiste medische apparatuur. En hoe zorgt u er vervolgens voor dat de juiste data op het juiste moment bij de juiste gebruiker terechtkomt?

Door medische apparatuur met elkaar en de buitenwereld te verbinden, ontstaan nieuwe toepassingen en mogelijkheden. Denk aan een veilige data-uitwisseling tussen een arts uit het ziekenhuis en een patiënt thuis, een ingebouwde beveiliging die de afstelling van implantaten bewaakt of medische informatie die de behandelaar via zijn smartwatch ontvangt. We helpen zorginstellingen bij het ontsluiten van zorggegevens uit apps en medische apparatuur, het stroomlijnen van de veelheid aan informatie en de integratie met bestaande systemen. Door daarbij gebruik te maken van open, moderne en veilige webtechnologie komen we tot de beste resultaten.

Hoe krijgt u de juiste gegevens bij de juiste gebruikers? Of wilt u eens verder praten over het realtime ontsluiten van zorggegevens? Neem gerust contact met ons op.

Gerelateerd project - Ambulancezorg Nederland

 • Realtime ontsluiten van zorggegevens

  Ambulancezorg Nederland

  Opdrachtgever: Ambulancezorg Nederland

  Ambulancezorg Nederland is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. De organisatie biedt verschillende vormen van ondersteuning aan de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en), ambulanceorganisaties en de professionals die bij hen werken. Ook behartigt zij de collectieve belangen van de sector. Er zijn 5.040 mensen werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er 4.430 tot het rijdend personeel en de meldkamer gerekend kunnen worden.

  Vraag

  De vraag die gesteld is vanuit Ambulancezorg Nederland is: 'Bouw een oplossing die er voor zorgt dat de digitale uitwisseling van gegevens met de Spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen en met huisartsen geoptimaliseerd wordt. De ambulance teams verzamelen patiëntgegevens die via mobiele toepassingen moet kunnen worden verzonden via het LS-DV.'

  Oplossing
  Na zorgvuldige voorbereiding heeft RAV UMCG Ambulancezorg de pilot succesvol afgerond waarin de Spoedeisende Eerste Hulp van het Sint Antonius Ziekenhuis Sneek vanuit de ambulance direct patiëntgegevens doorkreeg mbv de LS-DV. Tijdens de pilot bleken de verschillende systemen prima te functioneren. De positieve ervaringen maken dat er de komende tijd meer ziekenhuizen worden benaderd om aan te sluiten op de landelijke server Digitale Vooraankondiging.

  Samenwerking

  De samenwerking kenmerkt zich door de resultaatgerichte aanpak en flexibiliteit. In het verleden zijn er diverse waterval projecten uitgevoerd, echter hebben we samen met Ambulance Zorg Nederland besloten om over te gaan naar een Agile projectmethodiek, Scrum. Deze aanpak past beter bij het samenwerkingsverband waarbij flexibiliteit en resultaat hoog in het vaandel staat.

  Bij de realisatie van projecten hebben we terugkerende vaste momenten waarbij Ambulance Zorg Nederland de prioriteit bepaalt en toelichting geeft over de wensen én de toegevoegde waarde, het development team oplossingsrichtingen bedenkt en toetst bij Ambulance Zorg Nederland, de kosten baten worden afgewogen en resultaten van de sprint worden gepresenteerd en feedback verkregen wordt. Door deze manier van werken maken we gezamenlijk snel stappen en verbeteren we het systeem continu. Finalist kan zorgen voor frequente opleveringen van nieuwe versies die nog beter aansluiten op de behoefte van Ambulance Zorg Nederland.

  Resultaat

  Het systeem is gerealiseerd met Enterprise Service Bus technologie (Fuse) om een robuuste berichtenverwerking en ondersteuning te faciliteren.

  Brochure: Landelijkse Server Digitale Vooraankondiging

Meer informatie

Wilt u meer weten over de integratie van bestaande systemen of het realtime ontsluiten van zorggegevens? Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.