Een veilige data-uitwisseling tussen ziekenhuizen en partners?

Goede digitalisering is onmisbaar voor een veilige data-uitwisseling tussen ziekenhuizen en partners. Met behulp van open technieken helpen wij ziekenhuizen, zorginstellingen en andere klanten bij het uitwisselen van data en informatie. Zowel onderling als bij de informatie-uitwisseling met andere zorgverleners, laboratoria en verzekeraars.

Een veilige data-uitwisseling verhoogt de efficiency en effectiviteit van uw zorginstelling. Om een veilige uitwisseling te waarborgen, maken we gebruik van webapplicaties en open technieken die voldoen aan alle geldende veiligheidsnormen en protocollen, zoals ISO, NEN-certificering en HL7. Hierdoor bent u altijd verzekerd van de beste en meest veilige data- en informatie-uitwisseling. Ook helpen wij u graag verder bij het structureren, integreren en samenvoegen van informatie en het toegankelijk, inzichtelijk en interpreteerbaar maken.

De meest veilige data-uitwisseling tussen ziekenhuizen en partners? Of wilt u eens verder praten over de mogelijkheden van open technieken? Neem gerust contact met ons op.

Gerelateerd project - Acuut Zorgportaal

 • Webapplicatie voor medische behandelcapaciteit

  Nictiz

  Opdrachtgever: Acuut Zorgportaal

  In acute situaties is informatie over beschikbare ziekenhuiscapaciteit zoals Spoedeisende Hulp (SEH), eerste harthulp, shockroom, CT-trombolyse of OK, essentieel om patiënten met zo min mogelijk vertraging naar het juiste ziekenhuis te vervoeren. Voor het beperken van vervolgschade bij de patiënt moeten zorgverleners in de acute zorgketen (meldkamercentralisten, ambulanceverpleegkundigen en SEH-hulpverleners) direct over deze waardevolle informatie beschikken. 

  Vraag

  In opdracht van de koepelorganisaties in de acute keten wilde Nictiz de webapplicatie ‘Acuut Zorgportaal’ laten ontwikkelen dat zorgverleners direct een pragmatisch online overzicht geeft van de relevante (pre-)hospitale capaciteit.

  Oplossing

  Het ‘Acuut Zorgportaal’ is een webapplicatie die zorgverleners van meldkamers en SEH’s direct inzage in de actuele beschikbare medische behandelcapaciteit biedt. Zij zien in één oogopslag of ziekenhuizen opnamestops hebben ingelast. Dit is te zien op een online geografische applicatie. Er doen al ruim 26 ziekenhuizen en 6 meldkamers mee en dit aantal groeit met de dag.

  Samenwerking


  Finalist heeft als hoofdaannemer de website in een complexe omgeving gerealiseerd. Hierbij heeft zij nauw samengewerkt met de gebruikersgroep, de hostingpartij en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Aan deze laatste partij en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra heeft NICTIZ het eigendom van de webapplicatie overgedragen.

  Op basis van de goede ervaringen tijdens het project heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen met Finalist een supportcontract afgesloten voor het technische en functionele beheer van de website en de eerstelijns helpdesk voor de gebruikers van de website.

  Resultaat

  Finalist heeft de website binnen vooraf afgesproken budget en tijd opgeleverd. Dit ondanks de complexiteit van de functionaliteit en de techniek en het grote aantal betrokken partijen bij het project.

Meer informatie?

Wilt u eens verder praten over open technieken, webapplicaties of een veilige informatie-uitwisseling? Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.