De band tussen medewerkers en organisaties versterken?

Betrokken medewerkers zijn onmisbaar voor uw organisatie. Maar hoe betrokken en tevreden zijn uw medewerkers eigenlijk? Wilt u de tevredenheid onder medewerkers vergroten of de band tussen medewerkers onderling versterken? Het begint met een grondige analyse van alle sociale verbanden binnen uw organisatie.

Betrokken medewerkers zijn goud waard. De productiviteit stijgt, de kwaliteit neemt toe en ook de meerwaarde stijgt voor klanten. Waardoor ook de klanttevredenheid en klantloyaliteit stijgt. Nieuwe technologieën bieden veel mogelijkheden om de betrokkenheid onder medewerkers te vergroten. Finalist helpt u graag verder bij het in kaart brengen van alle sociale verbanden en processen binnen uw organisatie. Ook denken wij graag met u mee hoe wij de betrokkenheid en tevredenheid onder uw medewerkers kunnen verbeteren.

Wilt u de band tussen medewerkers en uw organisatie versterken of de tevredenheid onder uw medewerkers vergroten? Of bent u benieuwd welke andere ICT-oplossingen er voor uw organisatie zijn? Neem gerust contact met ons op.

Gerelateerd project - Brocacef

 • Innovatieve website en geïntegreerd portaal

  Brocacef

  Opdrachtgever: Brocacef

  Brocacef Groep is een groep van ondernemingen, werkzaam op het gebied van de gezonheidszorg. Zij zijn onder andere actief met de innovatieve farmaceutische groothandel Brocacef en de toonaangevende apotheekketen BENU Apotheek. Klanten van de Brocacef Groep zijn apotheker, apotheekhoudende huisartsen, zieken- en verpleeghuizen, leveranciers, zorgverzekeraars en consumenten.

  Vraag

  Brocacef wil met een nieuwe website en een klantenportaal consumenten en detailhandel gemakkelijker kunnen bedienen. Onderdeel van de opdracht is een deel van het primaire proces van Brocacef middels de website en het portaal te innoveren en te automatiseren.

  Oplossing

  Voor de nieuwe website is een state-of-the-art ontwerp en techniek gekozen. Deze ondersteunen de bezoeker optimaal. Door zijn/haar domein te kiezen wordt de relevante content dynamisch opgehaald en op aansprekende wijze gepresenteerd. Hierdoor wint Brocacef aan digitale overtuigingskracht en flexibiliteit. Finalist heeft de website gerealiseerd met Hippo CMS.

  In het portaal hebben we gekozen voor het aanbieden van een centraal loket voor aangesloten apothekers. Met nieuws, een helpdesk, een tool voor advies over vervangende medicijnen, inzicht in facturatie en een bestelsysteem wordt de doelgroep op maat bediend. Dankzij een flexibele opzet kunnen nieuwe diensten eenvoudig worden geïntegreerd. Klaar voor de toekomst!  Het portaal is gerealiseerd door gebruik te maken van Liferay portal technologie.

  Samenwerking

  Er is nauw samengewerkt tussen Brocacef en Finalist. Middels de Agile projectmethodiek Scrum zijn de website en het portaal in korte tijd gecreëerd. 

  Resultaat

  www.brocacef.nl/site

 • Social Intranet voor Summa College

  Summa College

  Opdrachtgever: Summa College

  Het Summa College bestaat uit 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Deze branchegerichte scholen verzorgen meer dan 250 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus.

  Vraag

  Summa College had een aantal doelstellingen voor zichzelf opgesteld. Zij willen namelijk efficiënter werken, teamvorming stimuleren, betrokkenheid bij de organisatie vergroten en sociale verbinding creëren. Naar aanleiding van deze doelstellingen kwam Summa College erachter dat het intranet niet meer voldeed aan de hedendaagse wensen. Uitbreiding van het intranet zou complex en kostbaar worden, ook werd de techniek achter het intranet niet meer doorontwikkeld en nog maar beperkt ondersteund. Het College van Bestuur van Summa College had daarom opdracht gegeven een Europese aanbesteding uit te schrijven voor een nieuwe intranetomgeving met sociale aspecten.

  Oplossing

  Nadat wij te horen hebben gekregen dat wij geselecteerd zijn als implementatiepartner, zijn wij gelijk gestart met het realisatietraject. Er is begonnen met het inleven in de gebruiker van het intranet. Samen met Summa College zijn de gebruikersgroepen in kaart gebracht en op basis van de afgenomen interviews zijn vervolgens de persona’s ontwikkeld. Aan de hand van de gewenste functionaliteiten van de persona’s én de functionaliteiten die Summa College zelf al had samengesteld, is de definitieve functionaliteitenlijst voor het intranet samengesteld. Vanuit deze lijst is er een prototype en uiteindelijk een visueel ontwerp gemaakt. Na al deze stappen succesvol doorlopen te hebben, met akkoord van Summa College, is er gestart met de realisatie van het intranet in Drupal CMS. Het intranet bevat een reeks mooie functionaliteiten die het sociale karakter van het intranet onderstrepen. De medewerkers kunnen elk type content (nieuws, blogs etc.) voorzien van likes of reacties, het is mogelijk om personen of groepen te volgen en er is sprake microblog-functionaliteit. Finalist heeft single sign on geïmplementeerd, zodat de medewerkers op hun werkstation direct ingelogd zijn in de intranetomgeving. Finalist heeft een webservice opgebouwd waarin Summa College actuele gegevens van de gebruikers vanuit de achterliggende systemen kan inbrengen. Op deze wijze is het intranet ook daadwerkelijk persoonlijk gemaakt.

  Samenwerking

  Alle stappen van design tot implementatie zijn in een hechte samenwerking uitgevoerd. Door de branchekennis van Finalist op het gebied van onderwijs kon snel worden geschakeld. Door de agile ontwikkelmethodiek was er gedurende het hele ontwikkelproces afstemming tussen Finalist en Summa College over het te ontwikkelen intranet.

  Resultaat

  Het huidige intranet is een Drupal CMS omgeving waar interactie, personalisatie en flexibiliteit centraal staan. Summa College heeft nu een persoonlijke, digitale toegangspoort (portaal), gericht op interactieve interne communicatie, (samen)werken en het delen van informatie. Het nieuwe intranet geeft toegang tot volledige en actuele digitale Summa informatie, interactieve communicatiemogelijkheden en webapplicaties.

Meer informatie?

Wilt u de tevredenheid onder medewerkers vergroten of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.