Interoperabiliteit

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Informatie wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Voor goede en efficiënte zorg, is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld: interoperabiliteit. Een overzicht waarom interoperabiliteit zo belangrijk wordt:

Veranderingen zorgvraag en aanbod

De Nederlandse zorgsector verandert ingrijpend door toegenomen marktwerking en snelle technische ontwikkelingen. Om daarop te anticiperen moeten zorginstellingen sneller gaan innoveren. In de praktijk worden ze echter geremd door gesloten ICT-systemen en moeilijk toegankelijke informatie, die leiden tot dubbele onderzoeken, fouten en belemmering van integrale zorgverlening. Wie zich verdiept in de meest succesvolle innovators in andere markten, komt tot de conclusie dat geïntegreerde systemen en informatie kritische succesfactoren zijn. Daar kunnen ICT-managers van zorginstellingen veel van leren.

Bron: Nictiz e-health monitor 2017

Mensen hechten tegenwoordig veel meer waarde aan hun kwaliteit van leven en zelfstandigheid. Tegelijkertijd willen ze meer regie over het invullen van de eigen zorgbehoefte, omdat ze die deels zelf moeten betalen en toegang hebben tot alle medische informatie op Internet. In plaats van blindelings vertrouwend behandelingen te ondergaan, of medicijnen te slikken die zorgverleners aanbieden, zoeken cliënten/ patiënten proactief informatie over de effectiefste behandelingen en medicijnen. Tenslotte proberen steeds meer mensen met gezonder eten en bewegen te voorkomen zorg nodig te hebben. Parallel aan de sterk veranderende zorgvraag, is ook het aanbod aan het verschuiven van intramuraal naar ambulant en semimuraal, om kosten te besparen. Met als gevolg dat zorginstellingen strategische keuzes moeten maken over de mate van specialiseren versus generaliseren en consequenties daarvan voor hun organisatie, infrastructuur en apparatuur. Die beslissingen beïnvloeden ook de ICT-systemen waarmee alle processen worden gepland en uitgevoerd en daarbij benodigde informatie. Bij veel zorgverleners belemmeren gesloten systemen en gedistribueerde informatie hun innovatiemogelijkheden.

Internet of Things gaat digitalisering zorgsector versnellen

Zorgverleners hebben de afgelopen decennia processen geautomatiseerd met een mix van ‘all-in-one’ pakketten van grote softwareleveranciers, aangevuld met specialistische verticale applicaties. Met name gericht op het verhogen van de efficiency en het elektronisch uitwisselen van informatie te verbeteren. Veel van die systemen zijn echter intern gericht en gesloten, waardoor alle geregistreerde informatie moeilijk toegankelijk is voor het maken van integrale analyses en holistische diagnoses. Daarom worden er nog steeds overbodige dubbele onder- zoeken uitgevoerd en onnodige medische fouten gemaakt.

De komende jaren gaat het verbinden van allerlei medische apparatuur met het Internet of Things (IoT), de digitalisering van zorgverlening verder versnellen. Daar moet elke instelling op inspelen, zonder de continuïteit van hun bestaande kritische systemen in gevaar te brengen. Het feit dat die systemen zijn gebaseerd op gesloten standaarden en formaten, beperkt ICT-managers in hun vrijheid om innovatieve projecten te ondersteunen. Innovatie was vroeger namelijk geen ontwikkeluitgangspunt. Vergelijkbaar met de remmende invloed die farmaceutische bedrijven via langlopende patenten op de zorg hebben.

Informatie integraal toegankelijk maken

Het IoT is de logische vervolgfase van onze digitale evolutie, mogelijk gemaakt door steeds kleinere, energiezuinigere en snellere transistoren waaruit computers bestaan. Daardoor worden allerlei nieuwe toepassingen mogelijk, zoals 24/7 remote monitoren van lichaamsfuncties van cliënten/patiënten met ‘wearables’ en ook ‘insidables’.Maar ook het remote monitoren van medische apparatuur en updaten daarvan. Die toepassingen gaan zeker leiden tot een explosieve informatiegroei, waarvoor ICT-managers verantwoordelijk zijn om deze integraal toegankelijk te maken voor medische analyses en diagnoses.

Gesloten systemen en bestandsformaten belemmeren niet alleen innovatie en integrale zorgverlening, maar ook het beschermen van geregistreerde cliënt-/patiëntinformatie. Omdat de leveranciers daarvan ontdekte kwetsbaarheden en lekken liever niet openbaar maken, of technisch gezien moeite krijgen om de snellere ontwikkelingen bij te houden. Bij gesloten systemen betalen klanten namelijk het merendeel van de licentiekosten voor een hoger rendement op eerder gedane investeringen, terwijl ze elkaar in de open community continu scherp houden op het blijven verbeteren van de functionaliteit en security.

Met de juiste visie, oplossingen en daadkracht kunnen organisaties voorop lopen in digitale transformatie. We gaan graag met u in gesprek om inzichten te delen en van elkaar te leren. Het maken van een gezamenlijke business case en een digitale roadmap voor uw zorgorganisatie helpt u met uw visie op het digitaal innoveren van uw organisatie. 

Oplossingen voor de zorg

 • Digitaal Dossier GGD

  GGD zorgprofessionals in de jeugdgezondheidszorg dagelijks ondersteunen.
 • Cliëntportaal

  Alle cliënten één persoonlijke omgeving met specifieke informatie.
 • Integratieplatform

  Verbindt al uw applicaties met één slim zorg integratieplatform.
 • Medisch dashboard

  Analyseer al jouw medische data via één overzichtelijk dashboard.
 • Corporate website

  Doelgroepgerichte corporate website voor zorginstellingen.
 • Digitale werkomgeving

  Prettig online samenwerken succesvol doorvoeren.
 • Kwaliteitssysteem

  Aantoonbaar betere zorg door digitaal kwaliteitshandboek.
 • Recruitmentwebsite

  Werving en selectie het is een vak apart binnen de discipline van HR.
 • Digitaal kwaliteitshandboek voor Surplus Zorggroep

  Surplus Zorgroep biedt een gevarieerd aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn in West- en Midden-Brabant. Surplus had de wens voor een nieuw interactief kwaliteitshandboek. 
 • Dianet

  Corporate zorg website van Dianet

  De vorige website was sterk verouderd en totaal niet meer van deze tijd: heel statisch en een verouderd CMS om mee te werken. De nieuwe website moet een completer beeld van de zorgverlening, samenwerkingsmogelijkgeden en de organisatie geven.
 • 'sHeerenLoo

  Cliëntenportaal Jouw Internet Portaal van 's Heeren Loo

  ’s Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. ‘s Heeren Loo had de wens om mensen met een verstandelijke beperking gebruik te kunnen laten maken van internettoepassingen in een veilige omgeving, aangepast aan het kunnen van haar cliënten.
 • 'sHeerenLoo

  Medewerkers- portaal voor 12.000 medewerkers 's Heeren Loo

  ’s Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. ‘s Heeren Loo streeft naar gebruiksgemak van bestaande applicaties en de integratie met verschillende applicaties voor haar medewerkers. In het kader daarvan wilde zij haar medewerkers een digitale omgeving bieden, die de werkprocessen ondersteunt. Digitaal samenwerken stond centraal en informatie moest eenvoudig gevonden kunnen worden.
 • 'sHeerenLoo

  Corporate Zorg Website voor 's Heeren Loo

  ’s Heerenloo Zorggroep is een van de grootste zorginstellingen van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Haar corporate website was verouderd en in haar nieuwe internetstrategie moest portal-technologie een prominente plaats krijgen. Een projectteam van Finalist heeft een nieuwe website gebouwd, inclusief een locatievinder door gebruik te maken van Liferay Portal.
 • Ambulancezorg Nederland

  Realtime ontsluiten van zorggegevens voor Ambulancezorg Nederland

  Finalist heeft een berichtenverkeersysteem ontwikkeld: LS-DV. Het systeem zorgt ervoor dat patiënteninformatie vanuit de ambulance naar het ziekenhuis van bestemming wordt verzonden.