Ketensamenwerking

De zorg bestaat voor een groot deel uit een aaneenschakeling van processen, zowel binnen als buiten een afdeling. Daarnaast houdt de gezondheidszorg niet op bij één zorgorganisatie; de patiënt of cliënt ontvangt de aanvullende zorg vaak binnen verschillende zorgorganisaties. Ketensamenwerking is essentieel om de beste zorg te leveren. Wat is de impact van ketensamenwerking op ICT?

Procesanalyse bij ketensamenwerking

Bij ketensamenwerking is het van belang dat de kern van de samenwerking helder is. Deze kern ligt dicht bij het primaire proces. Met een procesanalyse is dit goed in kaart te brengen. Een analyse van het traject dat de cliënt doormaakt, geeft de stappen in het ketenproces weer. Een dergelijke procesanalyse maakt ook duidelijk welke ketenspelers een bijdrage leveren.
 

Bron: Nictiz whitepaper toekomst digitalisering eerstelijns zorg

Integrale zorg en ketensamenwerking bieden een mogelijkheid om de zorgvraag van een cliënt centraal te stellen. Die zorgvraag verandert gedurende het leven. Dat vereist dat de professionals hierin meebewegen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Het opzetten en onderhouden van succesvolle ketensamenwerking met vaak een veelheid aan ketenpartners is dan van wezenlijk belang om de cliënt optimaal van dienst te kunnen zijn. Maar met de vele partijen, belangen, rollen en taken is dat complex.

Veilige data-uitwisseling

Een veilige data-uitwisseling verhoogt de efficiency en effectiviteit van de zorginstelling. Om een veilige uitwisseling te waarborgen, is het gebruik van webapplicaties en open technieken die voldoen aan alle geldende veiligheidsnormen en protocollen, zoals ISO, NEN-certificering en HL7 raadzaam. Hierdoor bent u altijd verzekerd van de beste en meest veilige data- en informatie-uitwisseling. Grote focus is nodig voor het structureren, integreren en samenvoegen van informatie en het toegankelijk, inzichtelijk en interpreteerbaar maken.

Informatie ontsluiten

Goede digitalisering is onmisbaar voor een veilige data-uitwisseling tussen zorginstellingen en partners. Met behulp van open technieken helpen wij ziekenhuizen, zorginstellingen en andere klanten bij het uitwisselen van data en informatie. Zowel onderling als bij de informatie-uitwisseling met andere zorgverleners, laboratoria en verzekeraars.

Met de juiste visie, oplossingen en daadkracht kunnen organisaties voorop lopen in digitale transformatie. We gaan graag met u in gesprek om inzichten te delen en van elkaar te leren. Het maken van een gezamenlijke business case en een digitale roadmap om uw zorgorganisatie helpt u met uw visie op het digitaal innoveren van uw organisatie. ​

Oplossingen voor de zorg

 • Digitale werkomgeving

  Prettig online samenwerken succesvol doorvoeren.
 • Integratieplatform

  Verbindt al uw applicaties met één slim zorg integratieplatform.
 • Digitaal Dossier GGD

  GGD zorgprofessionals in de jeugdgezondheidszorg dagelijks ondersteunen.
 • Corporate website

  Doelgroepgerichte corporate website voor zorginstellingen.
 • Recruitmentwebsite

  Werving en selectie het is een vak apart binnen de discipline van HR.
 • Cliëntportaal

  Alle cliënten één persoonlijke omgeving met specifieke informatie.

Zorg praktijkcases

 • Digitaal kwaliteitshandboek voor Surplus Zorggroep

  Surplus Zorgroep biedt een gevarieerd aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn in West- en Midden-Brabant. Surplus had de wens voor een nieuw interactief kwaliteitshandboek. 
 • 'sHeerenLoo

  Cliëntenportaal Jouw Internet Portaal van 's Heeren Loo

  ’s Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. ‘s Heeren Loo had de wens om mensen met een verstandelijke beperking gebruik te kunnen laten maken van internettoepassingen in een veilige omgeving, aangepast aan het kunnen van haar cliënten.
 • 'sHeerenLoo

  Medewerkers- portaal voor 12.000 medewerkers 's Heeren Loo

  ’s Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. ‘s Heeren Loo streeft naar gebruiksgemak van bestaande applicaties en de integratie met verschillende applicaties voor haar medewerkers. In het kader daarvan wilde zij haar medewerkers een digitale omgeving bieden, die de werkprocessen ondersteunt. Digitaal samenwerken stond centraal en informatie moest eenvoudig gevonden kunnen worden.
 • 'sHeerenLoo

  Corporate Zorg Website voor 's Heeren Loo

  ’s Heerenloo Zorggroep is een van de grootste zorginstellingen van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Haar corporate website was verouderd en in haar nieuwe internetstrategie moest portal-technologie een prominente plaats krijgen. Een projectteam van Finalist heeft een nieuwe website gebouwd, inclusief een locatievinder door gebruik te maken van Liferay Portal.
 • Ambulancezorg Nederland

  Realtime ontsluiten van zorggegevens voor Ambulancezorg Nederland

  Finalist heeft een berichtenverkeersysteem ontwikkeld: LS-DV. Het systeem zorgt ervoor dat patiënteninformatie vanuit de ambulance naar het ziekenhuis van bestemming wordt verzonden.
 • Mirro

  Online screener voor psychische aandoeningen

  Finalist realiseerde voor Stichting Mirro het screenings- en zorgtoewijzingsinstrument. Deze screener ondersteunt zorgprofessionals om mensen waarbij psychische klachten worden vermoed, op efficiënte en gestructureerde wijze naar passend zorg te leiden.
 • Mutsaersstichting

  Social zorg intranet met kwaliteits- omgeving

  Bijzonder aan dit project is de introductie van het online Kwaliteitshandboek. Hiervoor is in Drupal een volwaardig document management systeem (DMS) geïntegreerd.