Opinieartikel: 'Gesloten ICT-systemen remmen innovatie in de zorg'

Om te kunnen anticiperen op veranderingen in hun sector moeten zorginstellingen sneller gaan innoveren. Ze worden in de praktijk echter vaak geremd door gesloten ICT-systemen en moeilijk toegankelijke informatie, wat leidt tot dubbele onderzoeken, meer fouten en de belemmering van integrale zorgverlening. Geïntegreerde systemen en informatie zijn hierin kritische succesfactoren.

Lees onze visie in het opinieartikel:
Gesloten ICT-systemen remmen innovatie in de zorg.

download opinieartikel