Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

Privacyverklaring

Januari 2024

Finalist IT Group BV, hierna genoemd “Finalist”, gevestigd aan Weena 690, 3012 CN te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Finalist verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten en/of diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of door jou verstrekt via schriftelijke en/of telefonische correspondentie
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Dan verwijderen wij deze informatie.

Verder zal Finalist nooit vragen naar andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens omdat we die niet willen verwerken. 

Verwerking: doel en grondslag

Finalist verwerkt jouw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen over een openstaande vacature.
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken bij en gebruik te maken van een onze applicaties.
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
 • Het verbeteren van onze website zodat we onze bezoekers sneller van voor hen relevante informatie kunnen voorzien.

De grondslag voor Finalist is of een Overeenkomst of Toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Finalist maakt geen gebruik van systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Finalist bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Er is geen wettelijke verplichting om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Het verwijderen van persoonsgegevens is daarom vastgelegd in een handmatige procedure, waarbij gegevens uiterlijk 2 jaar na het eindigen van een laatste overeenkomst uit onze CRM systemen worden verwijderd.

Voor sollicitanten geldt dat hun gegevens maximaal vier weken worden bewaard, tenzij expliciet toestemming door de sollicitant is gegeven om deze gegevens langer te bewaren. In dat geval worden de persoonsgegevens maximaal een jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten heeft Finalist overeenkomsten met derden, in sommige gevallen delen wij gegevens met deze partijen voor het voeren van onze campagnes. Finalist heeft in dergelijke gevallen een verwerkersovereenkomst met de derde partij en staat in voor correct gebruik van de gegevens. Deze bedrijven werken in opdracht van Finalist en krijgen alleen inzage in de noodzakelijke gegevens (naam en telefoon). Daarnaast verstrekt Finalist jouw persoonsgegevens niet aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Finalist gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Finalist gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie hier een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Finalist en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Wij willen je erop wijzen dat behalve toestemming er nog een andere grondslag kan zijn om jouw gegevens toch te willen verwerken. Denk hierbij aan de uitvoering van een overeenkomst. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Finalist wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Finalist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze beveiligingsmaatregelen voldoen aantoonbaar aan de ISO 27001 standaard en wij laten onze maatregelen minimaal jaarlijks auditen door een externe gecertificeerde instantie. Als je desondanks de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Heb je een vraag of wil je met ons overleggen?

Finalist helpt je verder
Bij Finalist draait het allemaal om het opbouwen van verbindingen en het beter leren kennen van jou. Wie weet wat voor prachtige dingen we samen kunnen bereiken dus aarzel niet, Finalist staat voor je klaar!
Neem contact op