Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

HU integratieplatform: hier komt alles samen

Consultancy & IT Beheer & continuïteit
Hogeschool Utrecht

Innovatie en professionalisering

Hogeschool Utrecht (HU) begeleidt studenten en professionals. Zo’n 37.000 studenten volgen er opleidingen, in Utrecht en Amersfoort. HU is een kennisorganisatie waar door hoogwaardig onderwijs en onderzoek wordt gewerkt aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling van talent.

Flexibilisering vanuit architectuur

Een belangrijk speerpunt in de koers van Hogeschool Utrecht is de flexibilisering van het onderwijs. Hogeschool Utrecht wil deze ambities door een adequate informatievoorziening ondersteunen. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij het inrichten van bedrijfsprocessen zal informatie tussen bedrijfsprocessen snel, betrouwbaar en op meerdere manieren moeten kunnen worden uitgewisseld. De geschetste ontwikkeling stelt hoge eisen aan de integratie van informatiesystemen.

Hogeschool Utrecht heeft Finalist gevraagd om hiervoor het integratiefundament neer te leggen door het applicatie landschap te ontkoppelen middels een EAI/ESB platform. Dit EAI/ESB moet dan ontkoppeling leveren door:

  • gebruik te maken van open standaarden en formaten en een hierop gebaseerd (canoniek) data model;
  • de uitwisseling van informatie onafhankelijk te maken van de beschikbaarheid van applicaties;
  • de impact bij vervanging van een applicatie te beperken.

Hier komt alles samen

Het HU integratieplatform is de plek waar alles samenkomt. Onze activiteiten bestaan uit:

  • Het realiseren van koppelingen op het HU integratieplatform; 
  • Adviseren over (strategische) functionele oplossingen voor gegevensuitwisselingen op het HU integratieplatform; 
  • Uitvoeren van onderhoud op het HU openshift platform volgens de richtlijnen van HU; 
  • Op verzoek aanpassingen doorvoeren op bestaande en gerealiseerde koppelingen voor gegevensuitwisselingen; 
  • Support en beheer op het HU openshift platform; 
  • Beheer bieden op gerealiseerde koppelingen voor gegevensuitwisselingen en op verzoek support bieden.
HU Integration

Open standaarden met Red Hat Integration

Finalist heeft als EAI/ESB platform Red Hat Integration geïmplementeerd. Dit is een licht gewicht integratie platform waarmee snel en eenvoudig applicaties ontsloten kunnen worden op basis van EAI patronen. Samen met Hogeschool Utrecht heeft Finalist een (canoniek) data model ontwikkeld en in nauwe samenwerking met de applicatie leveranciers zijn diverse applicaties ontsloten via dit platform waaronder diverse SaaS applicaties.

Elke te ontsluiten applicatie wordt bij voorkeur op basis van open standaarden en formaten ontsloten omdat dit de snelste manier van koppelen is. Indien dit niet mogelijk is wordt 1 van de vele adapters van het Red Hat Integration platform gebruikt. 

De data die een applicatie ontvangt/verstuurd wordt getransformeerd van/naar een canoniek data model (CDM) voor ontkoppeling van de applicatie. De message broker zorgt voor de uitwisseling van berichten tussen de applicaties door middel van queue’s (een queue is in de informatica een datastructuur voor de opslag van een wisselend aantal elementen waarbij geldt dat het element dat het eerst werd toegevoegd het eerst wordt verwijderd) en topics. Queue’s worden gebruikt indien slechts één applicatie geïnteresseerd is in de informatie. 

Topics worden gebruikt indien meerdere applicaties geïnteresseerd zijn in de informatie. Bijvoorbeeld in het geval van Master Data Management waarbij één applicatie de eigenaar is van specifieke informatie en andere applicaties geïnteresseerd zijn in wijzigingen in deze dataset. Ook publish - subscribe genoemd.

Door het gebruik van de message broker zijn applicaties van elkaar ontkoppeld doordat ze niet afhankelijk zijn van elkaars beschikbaarheid en niet bekend zijn met elkaars aanwezigheid in het applicatie landschap.

Contactpersoon:

Michael van Oers / Team principal
Michael van Oers

Heb je een vraag of wil je met ons overleggen?

Finalist helpt je verder
Bij Finalist draait het allemaal om het opbouwen van verbindingen en het beter leren kennen van jou. Wie weet wat voor prachtige dingen we samen kunnen bereiken dus aarzel niet, Finalist staat voor je klaar!
Neem contact op