Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

Een wervende onderwijswebsite voor BUas

Strategie Design Contentmanagement Online marketing Beheer & continuïteit
BUas header

Een betekenisvolle bijdrage

Breda University of Applied Sciences (BUas) is een instelling voor hoger onderwijs die verschillende programma's aanbiedt op het gebied van toerisme, vrije tijd en evenementen. BUas bereidt studenten voor op een internationale carrière. circa 7.000 Nederlandse en buitenlandse studenten uit zo’n 80 landen studeren bij BUas.

BUas staat voor kennisontwikkeling, onderzoek en (executive) bachelor- en masteronderwijs op hbo- én wetenschappelijk niveau in de domeinen: Built Environment, Data Science & AI, Facility, Games, Hotel, Leisure & Events, Logistics, Media en Tourism. Samen met de studenten en experts zoekt BUas de samenwerking op met koplopers in het werkveld, waarmee ze werken aan innovatie en onderzoek en komen tot nieuwe ideeën. Ze helpen hun studenten te groeien in hun rol als jonge professional, om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan een betere  wereld.

Als onderdeel van hun strategisch plan streeft BUas ernaar om binnen 1 tot 2 jaar een volledig vernieuwde website te realiseren met als doel de efficiëntie in beheer en verdere ontwikkeling te verbeteren. 

Studiekeuze

Beheer en doorontwikkeling

In november 2020 won Finalist de aanbesteding voor het hosten, beheren en verder ontwikkelen van de corporate website van Breda University of Applied Sciences (BUas). Gedurende de overgangsperiode namen we de bestaande website over in de staat waarin deze verkeerde bij de vorige partij. Parallel aan deze overgang voerden we een audit uit op de bestaande omgeving, waarbij we de code analyseerden en het resultaat vastlegden in een auditrapport.

Vervolgens kwam de intakefase, het daadwerkelijke overnameproces. Tijdens deze fase importeerden we onder andere de code en beheerdocumentatie. We stelden de OTAP-omgeving in en voerden een proefrun uit om de bouwstraat te testen. De nodige verbeteringen die voortkwamen uit de kwaliteitstest werden geïmplementeerd, wat resulteerde in een succesvolle overname van de omgeving.

Redesign

Om een aantrekkelijke en doeltreffende onderwijswebsite te realiseren, zijn we begonnen met een grondige analyse van de bestaande site. Ons doel was om gebieden te identificeren die verbetering behoefden.

In werksessies zijn de geïdentificeerde gebieden aangepakt, waarbij de resultaten zijn getoetst via usabilitytests die werden gefaciliteerd door Finalist. Hierbij waren vertegenwoordigers van de studentenraad, docenten, marketing/communicatie en beleidsmakers betrokken. Daarnaast hebben we met stakeholders in werksessies de customer journeys doorgenomen.

We hebben actief feedback verzameld van gebruikers om hun zorgen en verwachtingen gedurende het hele ontwerpproces mee te nemen. Op basis van deze bevindingen hebben we een concept ontwikkeld dat aansluit bij de strategische doelstellingen van BUas. Door dit concept meerdere malen door verschillende belanghebbenden te laten toetsen, is de richting van de oplossing bepaald.

Het ontwerp van de website is stapsgewijs uitgevoerd, waarbij we zijn gestart met de meest kritieke componenten en pagina's. Deze aanpak stelde ons in staat om direct waarde toe te voegen door deze onderdelen als eerste te implementeren. Gedurende elke fase van ontwikkeling bleef de website operationeel, waardoor het risico op verstoring van de activiteiten van BUas werd geminimaliseerd.

Het designsystem hanteert principes die consistentie in het ontwerp waarborgen bij elke afzonderlijke stap. We hebben gestandaardiseerde typografie, kleurenschema's en lay-outs toegepast om een samenhangende en herkenbare visuele identiteit te behouden. Daarnaast zijn de WCAG 2.1 AA-principes standaard geïntegreerd om inclusiviteit te garanderen.

De website is geoptimaliseerd voor diverse apparaten, waaronder desktops, laptops, tablets en mobiele telefoons. Om de implementatie te vergemakkelijken, hebben we regelmatig trainingssessies aangeboden aan BUas-medewerkers. Deze sessies hebben ervoor gezorgd dat medewerkers vertrouwd raakten met de functionaliteiten van de website en deze eenvoudig konden bijwerken.

Homepage BUas

Perfecte aansluiting

Het ontwerp van de vernieuwde website voor BUas was een ambitieus project dat zorgvuldige planning en uitvoering vereiste. 

Onze aanpak om een volledig concept te ontwikkelen en dit stapsgewijs te implementeren, geleid door design system principes, zorgt ervoor dat de website perfect aansluit bij de strategische doelen van BUas. Dit leidt niet alleen tot een verbeterde gebruikerservaring, maar maakt de website ook efficiënt beheerbaar en geschikt voor verdere ontwikkeling.

Door regelmatig trainingssessies te verzorgen en voortdurend gebruik te maken van nieuwe inzichten, zorgen we ervoor dat medewerkers van BUas de website gemakkelijk kunnen bijwerken en dat de gestelde doelen worden behaald.

De vernieuwde website, te vinden op https://buas.nl, is in september 2023 gelanceerd en wordt tot op heden voortdurend doorontwikkeld op basis van continue feedback.

Interessant? 
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Contactpersoon:

Marcel Schuitevoerder / Digitaal strateeg
Marcelschuitevoerder

Heb je een vraag of wil je met ons overleggen?

Finalist helpt je verder
Bij Finalist draait het allemaal om het opbouwen van verbindingen en het beter leren kennen van jou. Wie weet wat voor prachtige dingen we samen kunnen bereiken dus aarzel niet, Finalist staat voor je klaar!
Neem contact op