Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

1 Liferay DXP platform voor alle doelgroepen

Strategie Contentmanagement Online marketing Beheer & continuïteit
UMCG header

Zorg, onderwijs en onderzoek

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 12.000 medewerkers werken samen aan zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs met als gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.

Onder de missie "Samen verleggen we grenzen voor een duurzame toekomst van gezondheid" verricht UMCG 3 kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek.

De opgave

Met de sterk toenemende digitale interactie met doelgroepen en partners groeide het belang van een duidelijke ‘digitale identiteit’ van het UMCG. Op een bepaald moment bestonden er 80 aan het UMCG gelieerde sites. Dat kon verwarrend zijn omdat UMCG informatie op verschillende manieren werd aangeboden en decentrale sites informatie konden bevatten die op de centrale site ontbraken.

Er moest een duidelijke verbeterslag worden gemaakt in (de organisatie van) het informatielandschap en het merkbeleid. Het idee was om dit te realiseren op basis van een uitgewerkte contentstrategie

Toptaken van de doelgroepen en doelstellingen van de business moesten worden vertaald naar een goed contentmodel, zowel voor umcg.nl als voor ons intranet.

Architectuurprincipes

Op basis van de UMCG-architectuurprincipes werd gestreefd naar een architectuur waarin zo generiek mogelijk platformen werden aangevuld met specifieke functionaliteit. Daarbij gold het principe dat er zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van 1 platform voor 1 functionaliteit. 

Voor het bouwblok Web Content Beheer betekende dit dat de doelarchitectuur uitging van 1 DXP (Digital Experience Platform) waarmee zowel de interne- als de externe informatievoorziening werd ondersteund. De stakeholders voor deze informatievoorziening waren zowel binnen- als buiten het UMCG te vinden. 

Externe stakeholders zijn de patiënt; direct betrokkene (zoals ouders, familie, naaste); externe professional (bijvoorbeeld specialist, verwijzer, huisarts); externe geïnteresseerde (zoals werkzoekende, bezoeker). De interne stakeholders bestaan uit de medewerkers van UMCG met twee verbijzonderingen: onderzoeker en student.

UMCG sites collage

Informatieverstrekking, kennismanagement en vereenvoudigde integratie

Liferay DXP ondersteunt een generiek informatieverstrekkingsproces dat op verschillende wijze kan worden ingezet. Zo is het verstrekken van informatie via een patiëntenfolder een ander proces dan het verstrekken van informatie over openstaande vacatures. 

Het DXP functioneert als kennismanagement systeem, dat zelf voor een deel van de informatiebehoefte voorziet. Zodra echter de informatie betrekking heeft op actieve bedrijfsprocessen, zal deze informatie zijn gelocaliseerd in het transactiesysteem dat het desbetreffende proces ondersteunt. Zo gebeurt het plannen van een afspraak in het zorgproces in de applicatiecontext van het elektronisch patientendossier; gebeurt het bestellen van een vergaderruimte in het interne webportaal; en het invullen van een declaratie in het financiele systeem. De informatie die vanuit het DXP wordt aangeboden is dus niet procesgebonden.

We implementeren een nauwe samenwerking tussen het DXP en de bronapplicaties van de informatie, waarbij de overgang tussen de verschillende applicaties voor de eindgebruiker zo onopvallend mogelijk moet zijn. Dit kan consequenties hebben voor de applicatieportalen, die qua ‘look and feel’ zoveel mogelijk uniform moeten zijn. 

Informatie blijft zoveel- en zo lang mogelijk in de bronapplicaties, waar borging is ingericht voor integriteit en wet- en regelgeving. Generieke informatie wordt direct vanuit het DXP geleverd; specifieke informatie zal, na inloggen op een persoonlijke omgeving, worden geleverd. Door visuele integratie met bronapplicaties mogelijk te maken (voor zover bronapplicaties dit toelaten) ontstaat een homogenere presentatie naar de eindgebruiker. Door informatie rechtstreeks uit de bronapplicaties te ontsluiten worden integriteit en vertrouwelijkheid beter geborgd, en is logging conform wet- en regelgeving mogelijk. 

Daarnaast wordt het integratielandschap vereenvoudigd. Het Liferay DXP biedt op deze manier nieuwe mogelijkheden tot inrichting van dit alles.

Liferay DXP op zijn best

Nadat we als eerste de umcg.nl website gerealiseerd hebben op het platform, volgden in de periode daarna nog vele andere applicaties. Op dit moment draaien er wel 7 verschillende applicaties op het Liferayplatform. Naast de website zijn dat onder meer het intranet, de nieuwshub, de werkenbij site, de onderwijs- en de onderzoekssites. Alle site zijn mobile-first ontworopen en digi-toegankelijk opgezet.

Kenmerkende voordelen die we hierbij behalen zijn:

  • Koppelingen met schillende systemen door de open architectuur en API-laag.
  • Gebruiksvriendelijke redactie-omgeving met eenvoudige toegang tot alle sites en applicaties binnen het platform.
  • Het delen van content tussen verschillende sites (content wordt 1 keer ingevoerd en beheerd, en veelvuldig geplaatst op verschillende sites en plekken). Het invoeren en beheren van wachttijden is hiermee sterk vereenvoudigd.

Meer informatie over Liferay DXP vind je hier.

Contactpersoon:

Daniëlle Ardon / Liferay principal
Daniëlle Ardon

Heb je een vraag of wil je met ons overleggen?

Finalist helpt je verder
Bij Finalist draait het allemaal om het opbouwen van verbindingen en het beter leren kennen van jou. Wie weet wat voor prachtige dingen we samen kunnen bereiken dus aarzel niet, Finalist staat voor je klaar!
Neem contact op