Het project Budget en Realisatie Onderwijs Systeem van de UM

UM-BROS

Opdrachtgever: Universiteit Maastricht
De Universiteit Maastricht staat in binnen- en buitenland bekend om haar unieke onderwijssysteem: het probleemgestuurde onderwijs (PGO). Bovendien profileert de UM zich door de sterk internationale oriëntatie. Een toenemend aantal studenten uit zowel heel Nederland als ook het buitenland kiest voor het Maastrichtse systeem. De Universiteit Maastricht is de jongste universiteit van Nederland en groeit snel. Er zijn momenteel ongeveer 16.000 studenten en 4.250 medewerkers. Onderwijs en onderzoek van de UM is voornamelijk georganiseerd op basis van faculteiten en schools.

Vraag
Vanwege de grote hoeveelheid handelingen en de foutgevoeligheid in het voormalige wervingsproces, en de veelal pas achteraf geconstateerde budgetoverschrijdingen in uren, heeft het Onderwijsinstituut van de Universiteit Maastricht het project Budget en Realisatie Onderwijs Systeem (BROS) geïnitieerd. De doelstelling voor dit project betrof een applicatie te realiseren welke de processen efficiënter maakt, en beter en sneller inzicht verschaft ten aanzien van de uitkomsten van de processen op het gebied van Werving, Budget en Realisatie van onderwijsrollen en uren.

Via een onderhandse aanbesteding heeft Finalist de opdracht gewonnen om deze applicatie te ontwikkelen voor de Universiteit Maastricht, voor de interne werving, budgettering en realisatie van onderwijsrollen. De applicatie is BROS gedoopt, Budget Realisatie Onderwijs Systeem.

Samenwerking
De Universiteit Maastricht had vooraf haar doelstellingen goed in kaart en bovendien reeds functionele use cases opgesteld. De universiteit had echter bewust het detailniveau van de specificaties weggelaten uit de aanbesteding, omdat zij flexibel wilden zijn met betrekking tot het eindresultaat en voortschrijdend inzicht wilden kunnen verwerken. Om die reden heeft Finalist de Scrum methodiek aangeboden.

Door het team van Finalist 2 dagen per week op locatie bij de klant te laten werken, vormde de universiteit en Finalist een hecht Scrum-team. De afstemming en besluitvorming kon hierdoor zeer soepel en snel gedaan worden, waardoor geen onnodige tijd verspild werd.

Resultaat
Het resultaat is een maatwerkapplicatie die op dit moment reeds in gebruik is voor de interne werving van onderwijsrollen voor het academische jaar 2018-2019 binnen de faculteit FHML (Health, Medicine en Life Sciences). Later dit jaar worden daar de functionaliteiten voor Budgettering en Realisatie aan toegevoegd. De applicatie is gebouwd in Java, met het React framework, een postgress database en authenticatie via Keycloak.