Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

Samen maken we ons onderwijs

Strategie Design Contentmanagement Online marketing Beheer & continuïteit
COG header

Overkoepelende stichting

COG staat voor Christelijke Onderwijs Groep en is de overkoepelende stichting van de aangesloten scholen in de regio Vallei en Gelderland-Midden. Elke school heeft haar eigen karakter en bestaat uit kleinschalige, betrokken leergemeenschappen. 

COG bedrijfsvoering ondersteunt het college van bestuur en de scholen bij het realiseren van de strategische doelstellingen. Het gaat over stafdiensten zoals financiële administratie, ICT-beheer, Marketing & Communicatie, beleid, onderwijskwaliteit en huisvesting.

Projectdoelen

Via enkele interactieve werksessies, onderdeel van de Design Thinking aanpak, zijn eerst de projectdoelen opgehaald voor COG en de verschillende scholen en projecten die onder COG vallen. 

Overkoepelenden projectdoelen (voor COG, Arentheem college en ROC A12):

 • Positionering van de ‘nieuwe’ organisatie is duidelijk. Een uitstraling die de doelgroepen aanspreekt en past bij de missie en visie. Het doel is het kleinschalige karakter van het onderwijs te benadrukken, de betrokkenheid van de studenten bij de school te vergroten en de relatie met de omgeving te versterken.​​
 • Efficiency van de externe communicatie. Direct na lancering van de nieuwe websites is het aantal telefonische vragen afgenomen ten opzichte van de huidige situatie.​​
 • Toegankelijkheid van de informatie. Direct na de lancering van de nieuwe websites is de gepubliceerde informatie optimaal toegankelijk voor alle apparaten met een internetverbinding en internetbrowser.

COG specifiek:

 • Nieuwe (tijdelijke) positionering. De website heeft na lancering direct een rol die eenvoudig uit te bouwen is. Van statisch naslagwerk naar de rol van 'netwerkmerk' om vanuit daar de onderliggende merken aan te kunnen jagen.
 • Autoriteit opbouwen. De website kan direct na lancering beter gevonden worden in de zoekmachines en vervolgens de benodigde autoriteit opbouwen.
 • Technisch van deze tijd. De website zal via een nieuw CMS redactioneel te onderhouden zijn, een SSL certificaat hebben en volledig repsonsive zijn.

ROC A12 specifiek

 • Aanjager voor de onderliggende scholen. De website zal direct na de lancering de bezoekers op een prettige, snelle en eenvoudige manier verwijzen naar de juiste informatie op de onderliggende school-sites. Zie de ROC A12 case voor meer informatie.

Arentheem college specifiek

 • Werving nieuwe leerlingen. Het belangrijkste doel van de nieuwe website(s) is het werven van nieuwe leerlingen. Om dit doel te bereiken is het van belang dat potentiële leerlingen (en hun beïnvloeders) op de website passend geïnformeerd worden over het aanbod, weten dat ze advies kunnen ontvangen om de juiste keuze te maken en worden aangespoord tot vervolgcontact met de juiste school. Zie de Arentheem College case voor meer informatie.
COG tijdelijk

Een uitgesproken rol

In enkele stappen heeft Finalist is nauwe samenwerking met COG de rol van de COG website aangepast. In het kort:

Stap 1 (2021)

Stap 2 (2022-2024): 

 • Meer kennis en inhoud delen
 • Nieuwe huisstijl implementatie
 • Autoriteit verder opbouwen

Stap 3 (2024 en verder): 
De website cog.nl wordt uitgebouwd en gaat fungeren als 'parasol' website voor alle scholen. Daarmee zouden de overkoepelende websites voor ROC A12 en Arentheem college gaan verdwijnen

COG gelaagdheid

Herbruikbaar en consistent

Vanaf het allereerste begin kozen we ervoor om ons project op te bouwen met behulp van 'bouwstenen'. We begonnen met wat al bekend was en voegden geleidelijk 'meer stenen' toe naarmate de informatie beschikbaar werd. Het doel was om zoveel mogelijk herbruikbare componenten te creëren, wat zou leiden tot consistentie over alle websites, waaronder Arentheem College, ROC A12 en alle bijbehorende scholen.

Tijdens het proces ontdekten we aanzienlijke overlap tussen de projecten en besloten we hier gebruik van te maken. Door een componentenbibliotheek aan te leggen, konden we deze overlappende elementen benutten, zelfs als verschillende teams op verschillende momenten aan de diverse projecten werkten. Met name de websites van ROC A12 en Arentheem College vertoonden veel overeenkomsten. Ook de onderliggende websites van de scholen maken gebruik van tal van dezelfde componenten.

Gedurende de implementatie hielden we rekening met de strategie om uiteindelijk de twee overkoepelende websites (ROC A12 en Arentheem College) te 'verwijderen', zodat COG.nl de enige overkoepelende website voor alle bijbehorende scholen zou worden. Beide websites bevinden zich in een multi-site omgeving, waardoor het relatief eenvoudig is om een website te verwijderen zonder dat de rest in gevaar komt. Wanneer en of deze strategie wordt gevolgd is nog niet helemaal duidelijk. Op dit moment wordt deze strategie getoetst op wenselijkheid en haalbaarheid.

Inmiddels zijn alle websites gemigreerd naar Drupal 10.

Contactpersoon:

Marcel Schuitevoerder / Digitaal strateeg
Marcelschuitevoerder

Heb je een vraag of wil je met ons overleggen?

Finalist helpt je verder
Bij Finalist draait het allemaal om het opbouwen van verbindingen en het beter leren kennen van jou. Wie weet wat voor prachtige dingen we samen kunnen bereiken dus aarzel niet, Finalist staat voor je klaar!
Neem contact op